OO SLS Trbovlje: Podpora rudarjem, zaposlenim v Rudniku Trbovlje-Hrastnik

Trbovlje, 27. februar 2014V OO SLS Trbovlje podpiramo odločitev delavcev RTH, da bodo stavkali: podpiramo tudi vse nadaljnje odločitve, ki bodo šle v smeri razjasnitve netransparentnega in zavajajočega ravnanja države RS, lastnice Rudnika Trbovlje-Hrastnik.

Ravnanje lastnika RTH, države, je kršitev vseh zakonov o zapiranju RTH, kršitev členov, ki določajo višino sredstev, namenjenih za zapiranje, kršitev v vseh pogledih ravnanja do ljudi, ki so več kot 210 let kopali premog in oskrbovali republike bivše Jugoslavije in nenazadnje domovino RS.

V OO SLS Trbovlje verjamemo, da tudi v drugih občinskih odborih SLS iz Zasavja ostro protestiramo proti nečloveškemu in nepoštenemu ravnanju, ko knape z milostnimi odpravninami in »kvazi« socialnimi zakoni prisiljujejo v pozabo in životarjenje.

Občinski svetniki SLS Trbovlje bomo od vodstva Občine Trbovlje, torej župana, zahtevali, da od lastnika pridobi natančne podatke, kako je država RS in vodstvo rudnika delilo odpravnine in odpustke od leta 2009 dalje. Po neuradnih, vendar preverjenih podatkih, naj bi kar nekaj delavcev uprave RTH v letih od 2009 dalje prejelo več deset tisoč evrov odpravnine in številne ugodnosti, o katerih lahko knapi samo sanjajo. Glede na to, da si vodstvo trboveljske občine privošči ne odgovarjati na svetniška vprašanja, že vnaprej opozarjamo, da je RTH javno podjetje v lasti države in da so vsi podatki, ki jih bomo zahtevali, javni in jih je nujno pridobiti na zahtevo svetniške, katerekoli, skupine.
OO SLS Trbovlje izraža vso podporo vsem ravnanjem osramočenim, zavedenim in izigranim rudarjem Rudnika Trbovlje-Hrastnik!

Podpiramo jih z geslom : »Tujega nočemo, svojega pa ne damo!«

                          Bogdan Barovič
             predsednik OO SLS Trbovlje


Objavljeno: 27.02.2014