Zapustil nas je idejni oče SLS prof. dr. Franc Zagožen

Spoštovani,
 
sporočamo žalostno vest, da nas je ponoči zapustil naš spoštovani in dragi član, idejni oče Slovenske kmečke zveze, predhodnice Slovenske ljudske stranke, ki je konec osemdesetih let prejšnjega stoletja orala ledino demokratizacije v Sloveniji, profesor dr. Franc Zagožen.
 
»V imenu Slovenske ljudske stranke izražam iskreno sožalje vsem svojcem profesorja dr. Franceta Zagožna ter globoko spoštovanje do njegovega dela. Bil je kmet, agronom, genetik, profesor, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, vodja poslanske skupine SLS, predsednik stranke in POLITIK z velikimi črkami, saj je na prvo mesto vedno postavljal ljudi in državo, nikoli sebe.
 
V slovenski politiki ni veliko ljudi, ki bi se tako odločno in predano ter  brez kakršnekoli osebne preračunljivosti predajali za slovensko državo in se zavzemali za dobro vseh ljudi, kot je to vse svoje življenje znal in udejanjal prof. dr. Franc Zagožen. Tudi v svojih zadnjih dnevih življenja in borbi s težko boleznijo je zmogel moči, da se je v svoji skrbi za državo in ljudi s svojimi stališči še vključeval v aktualne tematike, posebej na področju kmetijske politike in nepremičninskega davka. 
 
Za Slovensko ljudsko stranko slovo našega cenjenega prof. dr. Franceta Zagožna pomeni veliko izgubo. V srcih članic in članov Slovenske ljudske stranke prof. dr. Franc Zagožen ostaja globoko zasidran kot velik človek, ki je še v času nekdanjega socialističnega sistema in eno partijske vladavine znal navdihniti in povezati mlade kmete, študente, somišljenike, s katerimi je slovenska pomlad dobila zagon za demokratizacijo, ki je peljala k osamosvojitvi Slovenije in ustanovitvi samostojne slovenske demokratične države. Kot kleni in ponosni Slovenec, ki je ljubil slovensko domovino in je vedno znal pronicljivo oblikovati svoja stališča za dobro slovenske družbe ter jih trdno zagovarjati, ostaja prof. dr. Zagožen naš navdih in smerokaz za prihodnje politično delo Slovenske ljudske stranke.«
 
Franc Bogovič,
predsednik Slovenske ljudske stranke
 
* * *
 
Slovenska ljudska stranka bo na sedežu stranke (SLS, Beethovnova 4, Ljubljana) odprla žalno knjigo v spomin prof. dr. Francetu Zagožnu, in sicer v ponedeljek, 24. februarja 2014, predvidoma ob 11.30 uri. Žalna knjiga bo zatem odprta vsak dan do pogreba od 8. do 20. ure.

* * *

Prof. dr. Franc Zagožen, mož, oče, dedek, slovenski državnik, borec za kmečke pravice, agronom, profesor, eden izmed ključnih osebnosti slovenske demokratizacije in osamosvajanja, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Slovenske ljudske stranke, vodja Poslanske skupine SLS v DZ RS in vodja Poslanske skupine DEMOS v času odločanja za plebiscit o samostojnosti Sloveniji.

Rodil se je 3. decembra 1942 v vasi Volog v Zadrečki dolini, v kmečkem okolju, ki ga je skozi vse njegovo življenje oblikovalo, ga navdihovalo, mu dajalo motivacijo in življenjsko moč.

Pot po končani osnovni šoli v Šmartnem ob Dreti in v Gornjem Gradu (1949–1957) ga je vodila na Srednjo kmetijsko šolo v Maribor, kjer je leta 1961 maturiral in se vpisal na študij živinoreje na agronomskem oddelku ljubljanske Biotehniške fakultete. Po diplomi iz populacijske genetike leta 1967 je na univerzi Georg Avgust v Gottingenu julija 1969 doktoriral.

Sledilo je intenzivno znanstveno in raziskovalno delo na področju genetike, kjer si je z vpeljavo nekaterih novih metod pridobil ugled tudi izven meja države. Sprva kot asistent, nato pa kot docent ter izredni in redni profesor za populacijsko genetiko in selekcijo živali, je svoje bogato znanje prenašal na študente Biotehniške fakultete.

Prav študentom je posredoval svoje poglede na stanje v družbi in potrebe po spremembah, jih navdušil za aktivnejše delo, ki je pripeljalo do organizacije konferenc, na katerih so mladi, kmetje, študentje prenesli »Profesorjevo vedenje«,  kakšno kmetijstvo si želijo. V Žalcu je bila 29. februarja 1988, prav na njegovo osebno pobudo, ustanovljena Zveza slovenske kmečke mladine. Mladi so pod mentorstvom  prof. dr. Zagožna, ki se je sam vse bolj vključeval ne le v razprave o temeljnih problemih agrarne politike, ampak tudi o drugih vprašanj družbe in države, za »idejo« pridobili veliko podporo slovenske javnosti.

12. maja 1988 sta bili v nabito polni dvorani ljubljanskega hotela Union, na tribuni z naslovom »Ali mora kmet res le ubogati?«, ustanovljeni Zveza slovenske kmečke mladine in Slovenska kmečka zveza. Slovenska kmečka zveza je tako postala prva slovenska demokratična politična stranka, ustanovljena po drugi svetovni vojni v Sloveniji. Prof. dr. Franc Zagožen, idejni oče ustanovitve ZSKM in SKZ in član Upravnega odbora SKZ, je v obdobju demokratizacije Slovenije postal eden idejnih tvorcev aktivnosti, ki so v odločilnem in za Slovence vsekakor milostnem trenutku zgodovine pripeljale do oblikovanja neodvisne in mednarodno priznane države. Aktivno vlogo je imel pri oblikovanju koalicije DEMOS in vlogi SKZ v njem. Bil je predstavnik SKZ v kolegiju Odbora za človekove pravice, aktivno je sodeloval pri razpravi o republiški ustavi leta 1989 in pri pristopu SKZ k podpisu Majniške deklaracije. 8. aprila 1990 je kandidiral na listi Slovenske kmečke zveze ter bil tudi izvoljen v Skupščino Republike Slovenije.

Prof. dr. Zagožen je vodil  Demosov poslanski klub v času odločanja za plebiscit in izvedbe plebiscita o samostojnosti Slovenije, 23. decembra 1990.

Na kongresu, 27. junija 1992, ko se je Slovenska kmečka zveza – ljudska stranka preimenovala v Slovensko ljudsko stranko, je bil izvoljen za predsednika Glavnega odbora Slovenske ljudske stranke – najvišjega organa stranke med dvema kongresoma in ga vodil vse do leta 2000.

Na državnozborskih volitvah leta 1992 in 1996 je bil ponovno izvoljen za poslanca SLS v DZ RS. Vodil je Poslansko skupino SLS.

V obdobju 1992 do 2000 je imel kot predsednik Glavnega odbora SLS in vodja Poslanske skupine SLS v Slovenski ljudski stranki vedno pomembno mesto svetovalca, vlogo »možganov stranke«, misleca s prefinjenim čutom za »prav«. Okolico je znal motivirati in biti njeno ogledalo. Kritika dr. Zagožna je vedno temeljila na trdnih temeljih. Da lahko teorija in praksa hodita z roko v roki, je dokazal z vzorno skrbjo za domačo kmetijo, na kateri je gospodaril skupaj z ženo Mihaelo in sinom Mihom. Dom mu je dajal podporo in navdih. Miha je prevzel kmetijo, na domačiji ustvaril novo družino in nov skupen dom. Tako velik življenjski opus prof. dr. Franca Zagožna je nastal ob tesnem sodelovanju, medsebojnem zaupanju in tudi velikem odrekanju žene Mihaele in sina Miha.

Prof. dr. Franc Zagožen je svoje znanje in ideje delil prek vodenja Slovenske kmečke zveze pri SLS z zavedanjem, da je kmetstvo pomembno za razvoj države in naroda. Boril se je za dostojno življenje kmečkega stanu, za obdelano in poseljeno podeželje. Ob izjemnem poznavanju slovenskih in tujih razmer na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane ter podeželja,  je z enakim posluhom in zavedanjem pomena sodeloval pri pripravi zakonodaje z drugih področij, od gospodarstva do sociale, saj se je zavedal, da le dobro delovanje vseh podsistemov lahko zagotovi uspešno državo in bolj pravično družbo.

Po združitvi Slovenskih krščanskih demokratov  in Slovenske ljudske stranke spomladi leta 2000 v novo stranko SLS + SKD Slovenska ljudska stranka je bil prof. dr. Franc Zagožen njen predsednik. Vedno je bil na strani poštene politike, tudi če je bilo treba veliko tvegati. Zaradi prizadevanja za ohranitev proporcionalnega volilnega sistema je bil deležen grobih neopravičenih kritik, ki pa ga niso zaustavile v prepričanju, da mora človek naredi vse, za kar verjame, da je prav in dobro za državo in ljudi.

Po letu 2001 se je umaknil iz aktivne politike, a so vsi predsedniki Slovenske ljudske stranke po njegovem mandatu, vključno z aktualnim, prof. dr. Franca Zagožna globoko spoštovali, bili veseli njegove podpore, prenosa njegovih znanj, strateškega in vizionarskega razmišljanja ter prijateljskih pogovorov.

»Vse kar delamo, je zaradi ljudi, ne zaradi strojev, ne zaradi informatike, ampak zaradi ljudi, njihove osebnosti, njihovih pravic, njihove svobode,« je dejal v govoru na enem od strankinih taborov.

Da, prof. dr. Franc Zagožen je tako čutil …  vse do zadnjega diha.

 

 


Objavljeno: 23.02.2014