Vodja PS SLS Mihael Prevc: Ocenjujemo, da novela Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije omogoča številne organizacijske mahinacije, zato ni primerna za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 30. januar 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 16. točki  dnevnega reda, to je na prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju loterije Slovenije, je četrti dan zasedanja na 21. redni seji Državnega zbora RS predstavil vodja Poslanske skupine SLS Mihael Prevc:

miha_prevc»Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo vladajoča koalicija lotila uporabiti, v narekovaju, povračilne ukrepe zoper predlani sprejeto ureditev na področju financiranja športnih organizacij. Samo spomnimo se, kakšne žolčne razprave smo spremljali v začetku poletja 2012, ko smo tukaj obravnavali prejšnjo novelo Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, s katero je prejšnja koalicija, del katere je bila tudi Slovenska ljudska stranka, vzpostavila bolj uravnotežen, transparenten in nenazadnje bistveno bolj demokratičen način izbire članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij; fundacije, ki odloča o delitvi sredstev za tiste športne organizacije, športnike, trenerje, zaradi katerih je bila ustanovljena. Poleg tega so se s to novelo spremenili še pogoji glede nezdružljivosti članov sveta fundacije. Določilo se je tudi odpravljanje administrativnih nalog za fundacijo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Določilo se je tudi nepoklicno opravljanje funkcije predsednika sveta fundacije. Predlagana novela v grobem vzpostavlja nazaj takšno stanje, kot je bilo pred uveljavitvijo zadnje novele 2012. Tako se ponovno vzpostavlja sistem imenovanja članov sveta fundacije na način, po katerem bo največ članov, to je kar 12, predlagal Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez. Naj spomnim, da je bila po zadnji noveli tega zakona uveljavljena ureditev, po kateri je 14 članov v imenovanje državnemu zboru predlagal Strokovni svet Vlade Republike Slovenije za šport, ta pa je pridobil predloge članov s strani nacionalnih športnih zvez s področja individualnih kolektivnih športov, športne rekreacije, ne olimpijskih športnih panog, občinskih športnih zvez, športnikov ter športnih trenerjev oziroma strokovnjakov. Predlagani zakon sicer delno sledi podobnemu principu, da bodo zgoraj navedeni športni deležniki lahko predlagali člane v izvolitev olimpijskemu komiteju, vendar je po mnenju Poslanske skupine Slovenske ljudske stranke v takšnem načinu predlaganja preveč možnosti za manipulacije, ki smo jih bili deležni pred uveljavitvijo zadnje novele obravnavanega zakona. Naj samo spomnim, kako se je takrat predlagalo člane v imenovanje. Člani Skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez so lahko odločali le o paketu kandidatov, ki so pred tem šli skozi sito Izvršilnega odbora olimpijskega komiteja. Nezanemarljivo tudi ni bilo dejstvo, da so imele nekatere športne zveze na seji Skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije sicer pravico glasovanja, vendar je bil njihov glas vreden, če se izrazim v športnem žargonu, nič točk. Takšen način po mnenju poslancev Slovenske ljudske stranke ni bil ne transparenten, ne demokratičen, konec koncev pa tudi ni zagotavljal uravnotežene zastopanosti nacionalnih športnih zvez v svetu fundacije. Predvsem zaradi tega smo bili v Slovenski ljudski stranki tudi naklonjeni sprejetju prejšnje novele, ki je več  samostojnosti neposredno dala nacionalnim športnim zvezam. Po predlaganem   zakonu bodo v imenovanje državnemu zboru v Svet športne fundacije lahko predlagale še organizacije, ki niso članice Olimpijskega komiteja – združenja športnih zvez, reprezentativna združenja občin, Zveze športnih pedagogov in vlada. Predlagana novela Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije sicer resda ni tako drastična, kot je bila ureditev pred lansko novelo, ko je lahko sedem članov sveta predlagal Olimpijski komite Slovenije neposredno, brez upoštevanja mnenja nacionalnih ali občinskih športnih zvez. Pa vendar v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke ocenjujemo, da je veljaven način imenovanja članov Sveta fundacije za šport ustrezen in ne potrebuje sprememb. Kar zadeva ostale predlagane spremembe, smo poslanke in poslanci Slovenske ljudske stranke do njih prav tako zadržani. Predlagana ponovna vzpostavitev funkcije direktorja fundacije za šport kot poslovodnega organa po našem mnenju ni nujna. Prav tako ne vidimo nobene potrebe po ponovnem prenosu opravljanja administrativnih naložb z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na fundacijo, saj se s tem po nepotrebnem ustvarjajo novi stroški brez kakšne posebne dodane vrednosti, da o 3 tisočakih evrov plače, kolikor bi jo prejemal direktor fundacije, niti ne izgubljam besed. V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke smo mnenja, da je treba dati športnikom, ki so največji ambasadorji naše države, ustrezne pogoje za njihovo delovanje in tudi dovolj finančnih sredstev za nastopanje na svetovnem parketu, kot tudi za spodbudo mlajšim generacijam, zato je za nas ključen predvsem način razdelitve sredstev, s katerimi razpolaga fundacija za financiranje športnih organizacij. S takšnimi organizacijskimi mahinacijami, kot so predlagane v noveli Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije pa ponovno dajemo formo pred vsebino, kar se še nikoli ni izkazalo prav dobro, zato Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke predlaganega zakona ne podpira in tudi ocenjujemo, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.«


Objavljeno: 03.02.2014