Poslanec SLS Franc Pukšič: Zaradi dokazljivih pripomb, ki jih imajo strokovnjaki, in nesoglasja koalicije glede nekaterih rešitev, Predloga zakona o zdravilih ne podpiramo

  • Ljubljana, 30. januar 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 6. točki  dnevnega reda, to je na tretjo obravnavo Predloga zakona o zdravilih v okviru rednega postopka, je četrti dan zasedanja na 21. redni seji Državnega zbora RS predstavil poslanec SLS Franc Pukšič:

    Franc Pukšič»V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke smo v drugi, torej prejšnji obravnavi, dejansko prosili za dodatna pojasnila in opozarjali na nekatere nedorečenosti, ki so v zakonu. Tudi z amandmaji koalicije nekateri dvomi in pripombe strokovnjakov žal niso bili upoštevani. Gre za tehnično zelo zahteven predlog zakona. Zakon pa ne bo imel samo vpliva na javno zdravje, ampak tudi na obveznosti zdravstvene blagajne in na njeno poslovanje. To se bo v prvi vrsti odražalo na bolnikih. Osrednji razlog za sprejem novega sistemskega zakona o zdravilih naj bi bil prenos direktive Evropske unije v slovenski pravni red in direktive preprečevanja vstopa podrejenih zdravil v zakonito verigo dobav. V poslanski skupini imamo velike pomisleke glede podpore zakonu, glede na dejstvo, da se je vanj prikradla rešitev, na katero so največ opozarjali prav v Poslanski skupini DeSUS, torej tisti poslanski skupini, ki je imela tudi ministra za zdravje. Verjamem, da upravičeno, saj rešitev omogoča nadaljnje nepravilnosti na trgu z zdravili in morebiti celo nadaljnji monopol določene lekarne. V Slovenski ljudski stranki se bojimo, da je del tega zakona pisan prav za ljubljanske lekarne in seveda za monopol ljubljanskih lekarn.

    Na odboru je bil sprejet amandma k 153. členu, ki vnaša spremembo glede laboratorija. Ni znano, kaj sprememba v resnici pomeni in kakšne bodo dejanske posledice prenosa nalog Uradnega kontrolnega laboratorija iz javne agencije na Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Ugovor Zavoda za transfuzijo na amandma k 105. členu se nam zdi utemeljen in bi si zaslužil pojasnilo in upoštevanje zavoda kot izjeme. Če bo amandma DeSUS-a sprejet, kot trdi zavod, potem bodo morali zavreči dragocene izdelke iz krvi, ker jih ne bodo smeli več prodajati. Čeprav je bil namen amandmaja DeSUS-a preprečiti monopole, pa je vendarle smiselno omogočiti, in to smo v Slovenski ljudski stranki prepričani, Zavodu za transfuzijo, da kot izjema nadaljuje koristno predelavo in distribucijo zdravil iz krvi. Zakon je skratka zelo nedorečen in ni jasno, ali bo prinesel spremembe na trgu zdravil. Zaradi dokazljivih pripomb, ki jih imajo strokovnjaki, in nesoglasja koalicije glede nekaterih rešitev, smo se poslanci SLS odločili, da zakona ne bomo podprli.«


Objavljeno: 03.02.2014