Poslanka SLS Jasmina Opec vložila pisno poslansko pobudo v zvezi s problematiko dvojne obdavčitve slovenskih delavskih migrantov

Ljubljana, 31. januar 2014 – Poslanka SLS Jasmina Opec je vložila na Vlado RS pisno poslanko pobudo v zvezi s problematiko dvojne obdavčitve slovenskih delavskih migrantov. Celotno vsebino pisne poslanske pobude si lahko preberete v nadaljevanju.
PISNA POSLANSKA POBUDA

jasmina_opec_WEBSpoštovana predsednica Vlade RS, spoštovani ministrski zbor,

v ponedeljek, 20. januarja 2014, je Evropska komisija v sporočilu za javnost  napovedala boj proti davčni diskriminaciji mobilnih državljanov EU s strani držav članic. Komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je bil zelo jasen: »Predpisi EU jasno določajo, da morajo biti vsi državljani EU na enotnem trgu obravnavani enako. Ne sme prihajati do diskriminacij in pravica delavcev do prostega gibanja ne sme biti ovirana. Državljanom moramo zagotoviti, da se bodo ta načela tudi praktično odražala v davčnih predpisih vseh držav članic.« Ker davčne ovire ostajajo ena ključnih težav pri zagotavljanju čezmejne mobilnosti, si Komisija na različnih področjih prizadeva odpraviti ovire za državljane EU na primer s predlogi za odpravo dvojne obdavčitve (IP/11/1337), izboljšanjem uveljavljanja pravic delavcev do prostega gibanja (IP/13/372, MEMO/13/384) ali s povečanjem zaščite napotenih delavcev (IP/13/1230, MEMO/13/1103).

V Sloveniji je ta problematika že več let zelo aktualna, saj se tiče tisočih ljudi, ki so si ob slabih pogojih na trgu dela v Sloveniji in pomanjkanju delovnih mest v domovini svoj zaslužek poiskali v sosednjih državah, najpogosteje v Avstriji. Na ta način so rešili svoj eksistenčni problem in obenem razbremenili slovensko socialno blagajno. Denar, ki ga zaslužijo na delovnem mestu v tujini, pa v veliki meri porabijo za potrošne življenjske dobrine v Sloveniji, kjer tudi sicer živijo.

Zaradi zelo različnih davčnih stopenj v obeh državah velik del neto zaslužka  teh posameznikov v tujini zase zahteva tudi slovenska davčna uprava. Zakaj je v Sloveniji obremenitev dela tako visoka, je že druga zgodba, vendar dejstvo je, da se s tem slovenske državljane na trgu dela nerezidenčne države seveda spravlja v manj konkurenčen oz. neenakovreden položaj. Tako se jih na nek način finančno kaznuje za njihovo iznajdljivost in pripravljenost, da poskrbijo za svoje preživetje in dostojno življenje svojih družin ter se na delo odpravijo čez mejo, medtem ko bi se lahko brezvoljno predali brezdelju in se zanašali na socialne prejemke iz naslova nadomestil za brezposelnost.

V Slovenski ljudski stranki zato že več kot leto dni opozarjamo, da je nujno treba spregovoriti o možnih rešitvah tega problema, saj je bila dosedanja rešitev v okviru posebne davčne olajšave za delovne migrante samo začasne narave, njeno odpravo pa je zahtevalo tudi Ustavno sodišče RS. Toda v okviru sedanje Vlade RS se niste potrudili poiskati alternativne rešitve, temveč se je olajšavo s spremembo Zakona o dohodnini pred nekaj meseci preprosto odpravilo, brez posluha za katero izmed alternativnih rešitev, ki smo jih predlagali tudi prek amandmajev.

Vsem, ki se jih ta problematika dotika, je bilo s takšnim odnosom na neprijazen način sporočeno, da so njihove življenjske situacije manj pomembne. Ljudje niso sami krivi, da je stanje v njihovi državi takšno, da ne nudi delovnih mest in da morajo s trebuhom za kruhom v tujino ter na tak način preživeti svoje družine. S tem, da jih država še dodatno visoko obdavčuje, pa jim Vlada RS sporoča, da v Sloveniji kot državljani in davčni rezidenti niso zaželeni. Mimogrede, delovni migranti se povečini ne branijo plačila določenega dela davkov tudi v Sloveniji, vendar nikakor ne v obsegu, ki jim po trenutnih davčnih stopnjah nevzdržno zažira v dohodke ter jih sili v sivo ekonomijo in izogibanje prijavljanja dohodka.

Dejstvo je, da bo zaradi slabe gospodarske situacije število takšnih migrantov še naraščalo, njihove natančne evidence pa zaradi neurejene situacije v državi niti nimamo. Takšni delavci, ki se vračajo v domače okolje, državi niso v škodo, temveč jo razbremenjujejo finančnih obveznosti s področja socialnih transferjev in hkrati ustvarjajo dodatno domačo potrošnjo iz naslova svojega zaslužka v tujini.

S takšno nepripravljenostjo za reševanje tega problema Vlada RS slovenskim delavskim migrantom na delo v tujino kot alternativo trenutni visoki obdavčitvi nudi izključno naslednji dve možnosti: selitev iz države in posledično spremembo davčnega rezidenstva ali vrnitev na Zavod za zaposlovanje RS. Ne eno ne drugo za Slovenijo ni dobro, zato še toliko bolj čudi, da se s tem problemom na pristojnem Ministrstvu za finance RS nihče ne želi ukvarjati in v sodelovanju z zakonodajo EU in zahtevami Evropske komisije poiskati rešitev.

Prepričana sem, da si Slovenija ne more privoščiti še dodatnega izseljevanja te, predvsem mlade in srednje generacije Slovencev, ki hodi na delo v sosednje države, saj bi to poleg demografske katastrofe posledično pomenilo tudi katastrofo za prihodnjo vzdržnost številnih sistemov javnih blagajn.
Nepripravljenost Vlade RS za celovito in dosledno rešitev tega vprašanja v letu, ki ga bo zgodovina pisala kot veliko slovensko leto davkov, se zdi kot še en manever za izključno krpanje luknje v javnih financah, podobno kot nepremičninski davek. Tisti ljudje, ki pa jim ta problematika pomeni vsakodnevno življenjsko breme, pa se čutijo odrinjeni in po krivici preslišani.

Spoštovani,

resnično upam, da se v Vladi RS zavedate, da za to na videz nedolžno problematiko stojijo zgodbe tisočih slovenskih družin v posameznih izpostavljenih regijah, ki se nahajajo pred resno dilemo, ali jim ta država še lahko nudi človeka vredno življenje ali pa bodo svojo srečo prisiljeni iskati drugje.
Zato Vas v Slovenski ljudski stranki vljudno pozivamo, da napoved Evropske komisije o prevetritvi davčnih rešitev posameznih držav obravnavate z vso resnostjo in se na ravni resornega ministrstva in pozneje Vlade RS posvetite temu problemu ter skupaj s predstavniki delavskih migrantov najdete rešitev za to nevzdržno stanje. Glede na številne strokovne predloge, ki so jih med drugim ponujali tudi  predstavniki civilne iniciative že v celotni fazi sprejema sprememb Zakona o dohodnini, bi zagotovo lahko z nekaj volje in truda zelo hitro našli ustrezno rešitev, še preden nas k temu pozovejo, zavežejo in po možnosti celo finančno kaznujejo uradniki iz Bruslja.


Objavljeno: 03.02.2014