SLS pričakuje, da se nemudoma sprejme pravne podlage za zagotovitev potrebne transparentnosti delovanja DUTB

PS SLS vložila zahtevo za sklic nujne seje Odbora DZ RS za finance in monetarno politiko

Ljubljana, 30. januar 2014 – Predsednik SLS Franc Bogovič in podpredsednik SLS Janez Tomšič sta na današnji novinarski konferenci predstavila Zahtevo PS SLS za sklic nujne seje Odbora DZ RS za finance in monetarno politiko glede problematike netransparentnosti delovanja državne Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) v luči temeljite in pregledne sanacije bančnega sistema.

Podpredsednik SLS Janez Tomšič je uvodoma povedal, da je osnovna ideja slabe banke krepitev stabilnosti bank zaradi ohranitve stabilnosti finančnega sistema v Sloveniji, trenutna realnost pa je temu nasprotna. Slaba banka ne opravlja svojega poslanstva in nalog, ki jih ima po zakonu. »Zato pozivamo Vlado RS, da spremembe zakonodaje, ki bo omogočila razkritje vsaj bistvenih podatkov o prenosih na DUTB, sprejme čim prej po nujnem postopku,« je poudaril podpredsednik SLS Janez Tomšič in dodal, da se glede na dosedanje izkušnje v Sloveniji se ne moremo znebiti občutka, da so posamezni prenosi vodeni z namenom razdolžitve družb z davkoplačevalskim denarjem in kasnejšega nakupa očiščenih družb s strani obstoječih lastnikov, verjetneje s formalnim nakupom s strani družb iz tujine.

»Vsekakor je treba spoštovati načela bančne tajnosti, vendar gre pri prenosu terjatev na DUTB za denar davkoplačevalcev. Interes javnosti je zato bistveno močnejši od drugih interesov, ker gre za denar državljank in državljanov RS – za milijarde našega denarja,« je še dodal podpredsednik SLS Janez Tomšič. Zato bo najbolj pomembna transparentnost postopkov prodaje naložb DUTB.

Predsednik SLS Franc Bogovič je izpostavil, da se je ta teden v Bruslju udeležil okrogle mize na temo »Od reform do rasti« in ustvarjanju delovnih mest, kjer je španski minister za gospodarstvo in konkurenčnost Luis de Guindos dejal, da je bilo v Španiji za sanacijo bančnega sistema v prvi vrsti ključna evropska pomoč, potem pa transparentnost in nespornost postopkov. »V SLS smo prepričani, da postopki, ki potekajo na slabi banki, niso transparentni. Ljudje se sprašujemo, kaj se dogaja na slabi banki, zato je vzpostavitev transparentnosti pri delovanju ključnega pomena,« je poudaril predsednik SLS Franc Bogovič in dodal, da se poraja dvom, koga slaba banka sploh sanira. »V ospredju mora biti reševanje podjetij in ohranjanje in stabiliziranje delovnih mest. Po našem prepričanju bo šele takrat slaba banka opravila svoje poslanstvo, zaradi katerega smo jo ustanovili,« je jasen Bogovič. Po mnenju SLS je sklic nujne seje Odbora DZ RS za finance in monetarno politiko nujen, da se bo lahko dobilo jasne odgovore, opravilo razpravo in zagotovilo, da bo slaba banka delovala transparentno.

 


Objavljeno: 04.02.2014