Poslanec SLS Franc Pukšič ministra Grilca in Dragonjo sprašuje o sporazumu med ljubiteljskimi kulturnimi organizacijami in Zavodom IPF

Ljubljana, 10. marec 2014 – Poslanec SLS Franc Pukšič je vložil pisno poslansko vprašanje v zvezi s sporazumom med ljubiteljskimi kulturnimi organizacijami in Zavodom IPF, ki ga je naslovil na ministra za kulturo dr. Uroša Grilca ter ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Metoda Dragonjo. Sprašuje ju:

»Ali sta vajini ministrstvi seznanjeni s podrobnostmi in delovanjem Zavoda IPF, ki vse od ustanovitve dalje v javnosti sproža velike razprave in so glasbeniki zbrali celo podpise za njegovo ukinitev, proračun tega zavoda pa se polni tudi iz kulturnih društev širom po Sloveniji, ki komaj zberejo denar za svojo osnovno dejavnost?

Ali bosta kot ministra v okviru svojih pristojnosti v sprožila kakšno zahtevo po reviziji poslovanja organizacij, ki zastopata avtorje in izvajalce ter proizvajalce fonogramov, kot sta SAZAS in Zavod IPF, saj je očitno, da je država dala nekaterim posameznikom lepo koncesijo, da pobirajo neupravičeno visoka nadomestila od prireditev, ki jih organizirajo prostovoljna in ljubiteljska društva in organizacije?

Kdaj lahko pričakujemo sistemsko, evropsko prijemljivo ureditev področja avtorskih in sorodnih pravic ter področja izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v obliki novega Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah?«

Celotno pisno poslansko vprašanje lahko preberete v nadaljevanju.

 

Datum: 7. 3. 2014

Janko Veber

predsednik Državnega zbora

ZADEVA: Pisno poslansko vprašanje

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora RS vam posredujem pisno poslansko vprašanje v zvezi s sporazumom med ljubiteljskimi kulturnimi organizacijami in Zavodom IPF, ki ga naslavljam na ministra za kulturo dr. Uroša Grilca ter ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Metoda Dragonjo.

S spoštovanjem!

Franc Pukšič

poslanec

 

V prilogi:

– pisno poslansko vprašanje

PISNO POSLANSKO VPRAŠANJE MINISTRU ZA KULTURO TER MINISTRU ZA

GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Krizni časi so zaradi vsesplošnega pomanjkanja finančnih sredstev izjemno neprijazni tudi za ljubiteljsko kulturo, za delovanje katere skrbita Javni sklad za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Slovenije, ki sta financirani iz državnega proračuna.

V državnem in občinskih proračunih je za to dejavnost namreč iz leta v leto manj denarja, zato je precej nerazumljiva odločitev zastopnikov Javnega sklada za kulturne dejavnosti mag. Igorja Tršarja in predsednika Zveze kulturnih društev Slovenije mag. Jožeta Ostermana, ki sta podpisala sporazum z Zavodom za uveljavljenje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, Zavodom IPF, ki govori o astronomskih nadomestilih za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave.

V mojo poslansko pisarno prihajajo ogorčeni predstavniki manjših kulturnih društev, ki jim Zavod IPF pošilja visoke račune za njihove prireditve. V tem sporazumu je namreč določena tarifa glede na višino obiskovalcev in do 300 obiskovalcev znaša nadomestilo za IPF 90 evrov, če je na prireditvi od 6000 do 7000 ljudi, pa Zavod IPF terja kar 750 evrov nadomestila, od 7000 obiskovalcev dalje pa je za vsakih 1000 obiskovalcev treba plačati še po dodatnih 450 evrov. Predstavniki društev so opozorili, da se v krajih na podeželju zbere na prireditvi do tisoč ljudi, kar jih uvršča v drugi tarifni razred in morajo IPF plačati nadomestilo 210 evrov. Zgodi se tudi, da se na kakšni poletni prireditvi zbere več kot 1000 ljudi, takrat pa je Zavodu IPF treba plačati kar 390 evrov. Pri tem velja dodati, da mnoga društva v manjših občinah iz občinskih proračunov ne dobijo niti 1000 evrov za celoletno delovanje. Sporazum sicer omogoča diskontno in nekoliko nižjo tarifo, vendar le ob izpolnjevanju določenih pogojev. Po dostopnih podatkih iz finančnih poročil Zavoda IPF iz leta 2010 in 2011 se je med glasbene izvajalce razdelilo le okoli 150.000 evrov na leto (od 5,2 milijona celotnih prihodkov Zavoda IPF v teh dveh letih), okrog 300.000 evrov pa je na letni ravni ostalo nerazdeljenih (obtičali so v t.i. rezervacijah). Glasbeni ustvarjalci torej dobivajo bore malo od pobranega denarja, saj gre večina finančnih sredstev za t.i. režijo in za različne svetovalne ter odvetniške storitve.

Problematika delovanja zavoda IPF je torej precej podobna delovanju druge organizacije, ki deluje na področju avtorskih in sorodnih pravic, SAZAS-a. Obe organizaciji namreč poslujeta zelo netransparentno, obe organizaciji sta usmerjeni proti ljubiteljskim in prostovoljskim organizacijam in obe organizaciji delujeta v interesu posameznih elit, ki so si na slabo reguliranem področju varstva avtorskih pravic izborili izključno pravico delovanja. Ob dejstvu, da bi ti organizaciji morali delovati v interesu vseh avtorjev, izvajalcev in ustvarjalcev, torej v javnem interesu, je takšno delovanje naravnost škandalozno.

Zato, spoštovana ministra, vaju sprašujem:

1. Ali sta seznanjena z oderuško tarifo, ki jo je predvidel sporazum z IPF in ki sta jo v imenu Javnega sklada za kulturne dejavnosti in Zveze kulturnih društev Slovenije podpisala mag. Igor Teršar in mag. Jože Osterman?

2. Ali se vama takšen sporazum, ki je bil podpisan 27.6.2012, ki v teh časih zaradi visokih nadomestil lahko dodatno siromaši kulturno dejavnost, zdi upravičen?

3. Ali sta vajini ministrstvi seznanjeni s podrobnostmi in delovanjem Zavoda IPF, ki vse od ustanovitve dalje v javnosti sproža velike razprave in so glasbeniki zbrali celo podpise za njegovo ukinitev, proračun tega zavoda pa se polni tudi iz kulturnih društev širom po Sloveniji, ki komaj zberejo denar za svojo osnovno dejavnost?

4. Ali bosta kot ministra v okviru svojih pristojnosti v sprožila kakšno zahtevo po reviziji poslovanja organizacij, ki zastopata avtorje in izvajalce ter proizvajalce fonogramov, kot sta SAZAS in Zavod IPF, saj je očitno, da je država dala nekaterim posameznikom lepo koncesijo, da pobirajo neupravičeno visoka nadomestila od prireditev, ki jih organizirajo prostovoljna in ljubiteljska društva in organizacije?

5. Kdaj lahko pričakujemo sistemsko, evropsko prijemljivo ureditev področja avtorskih in sorodnih pravic ter področja izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v obliki novega Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah?

Za odgovore se vama že vnaprej zahvaljujem!

 


Objavljeno: 10.03.2014