Podpredsednica SLS in poslanka Jasmina Opec: Zaradi odločitve Evropske komisije o zamrznitvi črpanja evropskih sredstev se ne sme ustaviti noben projekt, še posebej to velja za Pomurski vodovod

Nesprejemljiva je tudi včerajšnja izjava gospodarskega ministra, ki je hladnokrvno napovedal, da bo prišlo do težav pri izvajanju projektov in do zamud pri plačilih izvajalcem

Ljubljana, 11. marec 2014 – »Petkova novica, da je Evropska komisija na podlagi ugotovitev revizije do nadaljnjega zamrznila črpanje evropskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Kohezijskega sklada, je v zadnjih dneh povzročila pravi šok pri nosilcih projektov,« sporoča pomurska poslanka SLS v Državnem zboru RS Jasmina Opec. »Evropska komisija ima seveda vso pravico, da izrazi svoje nezadovoljstvo z našimi postopki in zahteva popravljalne ukrepe. Vendar nas je ne glede na to več kot presenetilo dejstvo, da so ugotovitve, na katere Slovenija še niti ni podala svojih pripomb, že zadostna podlaga za ustavitev vseh izplačil,« še poudarja Jasmina Opec.

Iz bruseljske Komisije za regionalni razvoj so v četrtek slovenski vladi namreč sporočili, da so bile v reviziji ugotovljene resne sistemske pomanjkljivosti, ki jih bo Slovenija morala čim prej odpraviti. Revizijsko poročilo problematizira obvezno članstvo nadzornega organa v Inženirski zbornici Slovenije, neustrezno metodologijo vzorčenja projektov, upravičenih do EU sredstev, ki jo uporablja Urad za nadzor proračuna za preprečevanje nepravilnosti, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa bo morala razviti sistem nadzora nad javnimi razpisi, ki so pogosto neustrezni.

Po mnenju Jasmine Opec so popravljalni ukrepi seveda potrebni, a terjajo čas, po nekaterih ocenah vsaj 6 mesecev, če ne več. Tega časa pa na projektih, ki morajo biti zaradi pravil perspektive 2007–2013 končani najkasneje do konca leta 2015, ni v rezervi. »Zato me najbolj skrbi, kaj se bo v času zamrznitve evropskih sredstev v resnici zgodilo s t. i. evropskimi projekti,« pravi poslanka iz pomurske regije Jasmina Opec in dodaja: »Še posebej me skrbi usoda najpomembnejšega projekta pomurske regije, Pomurskega vodovoda. Projekt, za katerega je skupaj stopilo 27 občin, bo namreč zagotovil oskrbo s čisto pitno vodo za 120.000 prebivalcev Pomurja. Veliki napori so bili potrebni, da je prišlo do realizacije tega projekta v perspektivi 2007–2013 in ne sme se zgoditi, da ga karkoli prepreči. Projekt, gre za vodovodni sistem s kar 550 km vodov, je vreden več kot 140 milijonov evrov, od tega je precej več kot polovica zagotovljena iz evropskega kohezijskega sklada.«

Seveda se po mnenju Jasmine Opec postavlja vprašanje, ali bodo izvajanje tega projekta kljub zamrznitvi EU sredstev teklo nemoteno, saj vemo, da so potrebe po denarju že brez tega prekoračile zmogljivosti državnega proračuna. Po drugi strani pa bi ustavitev projekta po njenem mnenju pomenila, da ne bo končan v zahtevanem roku, s tem pa projekt ne bi bil upravičen do črpanja EU sredstev. »Ljudje v Pomurju se upravičeno sprašujejo, kako bodo Vlada RS in resorni ministri pristopili k reševanju tega problema ob zavedanju, kako pomembna za življenje ljudi in nadaljnji razvoj pomurske regije je oskrba s kakovostno pitno vodo,« pravi Jasmina Opec.

Podobno kot ta, so po njenem prepričanju zdaj izpostavljeni tudi številni drugi projekti, ki se financirajo iz evropskih sredstev. »Zato pričakujem, da bo Vlada RS nemudoma pristopila z zahtevanimi ukrepi. Nedopustno in neodgovorno bi bilo, če bi se ti projekti zdaj ustavili ali izgubili pravice do sofinanciranja. Preseneča nas tudi včerajšnja izjava ministra za gospodarstvo Metoda Dragonje, ki je napovedal ne le težave pri izvedbi projektov, pač pa tudi zamude pri plačilih izvajalcem. In opozarjamo Vlado RS:  če se je našel denar za reševanje bank in tajkunskih zgodb, ga je treba najti tudi za premostitev tega likvidnostnega krča, ki je, upam, začasne narave,« še pravi pomurska poslanka SLS Jasmina Opec. »Sloveniji ta denar iz evropskega kolača pripada in prav je, da se naredi vse, da ga tudi dobi,« zaključi podpredsednica SLS in poslanka Jasmina Opec.


Objavljeno: 11.03.2014