Bogovič in Ribič: Nepremičninski davek za leto 2014 nam je pobrala narava – zato Vladi RS predlagamo njegovo zamrznitev

SLS Vladi RS predlaga 3 ukrepe zaradi ledene ujme, o arhivih pa: arhivske zadeve naj bodo v celoti  odprte vsem ljudem!

Ljubljana, 4. februar 2014 – Predsednik SLS Franc Bogovič in poslanec SLS Janez Ribič sta na današnji novinarski konferenci spregovorila o katastrofalnih posledicah aktualne ledene ujme, ki je zajela Slovenijo, in o Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Predsednik SLS Franc Bogovič je predstavil 3 ukrepe, ki jih SLS predlaga Vladi RS, poslanec SLS Janez Ribič pa je povedal, da morajo biti arhivski dokumenti v celoti odprti vsem. 

Predsednik SLS Franc Bogovič je uvodoma izrazil sočustvovanje z ljudmi, ki jih je prizadela letošnja naravna katastrofa. »Izrekamo priznanje in spoštovanje pripadnikom enot civilne zaščite, prostovoljcem, gasilcem, vojakom, in vsem, ki v teh dneh pomagajo,« je poudaril Bogovič in dodal, da se je pokazalo, kako dragocen sistem je sistem civilne zaščite v RS. Posledice so prizadele infrastrukturo in razne objekte ter posledično imajo lokalne skupnosti celo vrsto težav in stroškov, zato SLS predsednici Vlade RS mag. Alenki Bratušek in celotni Vladi RS predlaga 3 ukrepe: »Prvi ukrep, ki ga predlagamo, je, da bi Slovenke in Slovenci oddelali en dan in en del izkupička namenili pomoči za odpravo posledic nesreč, drug del pa nabavi agregatov za enote civilne zaščite,« je povedal predsednik SLS Franc Bogovič. Drugi ukrep, ki ga predlaga SLS, je zamrznitev nepremičninskega davka: »Ugotavljamo lahko, da nam je nepremičninski davek za leto 2014 pobrala narava, zato bi morali za letošnje leto davek odpraviti,« je poudaril Bogovič in izrazil upanje, da bo to storilo tudi Ustavno sodišče RS. Tretji predlog SLS pa se nanaša naškodo v gozdovih: »Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS naj oceni in čim prej pripravi predlog, s katerim se bo poenostavil postopek odkazil poškodovanega drevja in na drugi strani, da se odpravi posledice na prevoznicah v gozdovih,« je še dodal Bogovič.

Poslanec SLS Janez Ribič pa je spregovoril o Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. »V SLS si od osamosvojitve naprej prizadevamo, da bi bile vse arhivske zadeve dostopne vsem in ne vem, zakaj je koaliciji toliko do tega, da bi vse skrila, pa ne samo na tem področju, ampak tudi na drugih,« je povedal poslanec SLS Ribič in dodal, da SLS podpira izvedbo referenduma. »Že ob samem sprejetju zakona smo pozvali, da naj se začne pripravljati nov zakon. Pri tem naj se strokovne službe že prej usedejo skupaj in zakon popravijo, ne pa da poslanci v teh kriznih časih, ko so v državi druge prioritetne zadeve, toliko časa porabimo za ukvarjanje s tem,« je poudaril Ribič.

http://www.youtube.com/watch?v=hkb6FShYBi4&feature=youtu.be


Objavljeno: 04.02.2014