Letni občni zbor članstva Občinskega odbora SLS Slovenske Konjice

14. marec 2014 – Občinski odbor SLS Slovenske Konjice je organiziral redni letni Občni zbor članstva v Draža vasi. Po pregledu izvedenih aktivnosti in poročil za preteklo obdobje so bile predstavljene načrtovane pomembne aktivnosti v zvezi z delovanjem OO SLS  v letošnjem letu.

V nadaljevanju srečanja je bilo izpostavljeno aktualno politično dogajanje v državi, posvetili so se bližajočim se volitvam poslancev v Evropski parlament ter obravnavali skupen nastop Slovenske ljudske stranke in Nove Slovenije. Največ pozornosti je bilo namenjene aktivnim pripravam na lokalne volitve, za katere so si postavili višje cilje kot na preteklih volitvah. Veliko spodbudo jim pri tem predstavlja zaznana rast članstva in simpatizerjev, ki v velikem številu sodelujejo pri najrazličnejših aktivnostih v OO SLS Slovenske Konjice. Izrazili so željo, da bi se tudi tokrat potrdilo uspešno delo v preteklem obdobju in da bi Slovenska ljudska stranka na bližajočih lokalnih volitvah obdržala mesto vodilne politične stranke v Sloveniji.

V soboto, 22. marca 2014, bo OO SLS Slovenske Konjice organiziral izlet in peljal več kot 100 članov in simpatizerjev SLS na največji slovenski športni praznik v Planico.


Objavljeno: 18.03.2014