Poslanec SLS Jakob Presečnik: Ljudje na vprašanje, ali neka dejavnost v nekem okolju ima perspektivo ali ne, pričakujejo jasen odgovor

Ljubljana, 2. april 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 6. točki dnevnega reda, to je na obravnavo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, je peti dan zasedanja Državnega zbora Republike Slovenije na 23. redni seji predstavil poslanec SLS Jakob Presečnik:

 

 »Na seji matičnega odbora se je pojavila zanimiva, če ne celo kar tragikomična situacija, ko je bilo podano poročilo o posebni reviziji za RTH Rudnik Trbovlje Hrastnik. Pa je bilo, pa ga ni bilo. Revizijska družba je namreč poročilo izdelala z dopisom, da je treba vprašati njih, če smemo poslanci, ki bomo odločali o desetinah milijonov, imeti vpogled v od države, se pravi, od državnega podjetja, plačano revizijsko poročilo, v katerem ocenjujejo, ali se racionalno trošijo državna sredstva. To je tista hiša, ki je zagotovo naredila kar precej revizij že v marsikateri od  slovenskih bank, ki jih danes saniramo z javnim denarjem. Mogoče je pa kakovost poročila tako slaba, da se kdo boji povedati, koliko denarja so dobili zanjo? Kar se tiče na splošno izvajanja teh zakonov o sanaciji, o zapiranju itd., je običajno tako, da  je do popolnosti izpolnjen le tisti del, ki je namenjen plačam. Zelo zaostaja pa del, ki je namenjen ekološki sanaciji in predvsem kadrovsko socialni program, s katerim naj bi pa delali to, o čemer govorimo, da bi ustvarili nova delovna mesta. Velik problem v takšnih okoljih je vedno, da je še enkrat treba oceniti, ali je še perspektiva posamezne dejavnosti ali je ni. In velik problem je, če odgovorni, pa naj si bodo to, kot sem že dejal, občine ali vlada, tega jasno in odgovorno ne povedo, pa tudi tisti ne, od katerih to pričakujejo zaposleni. Občanke in občani potrebujejo jasen odgovor, namesto da ustvarjamo neka lažna upanja, kako bo to trajalo kar v nedogled. Govorim seveda spet, kot že prej, pred dvema točkama nazaj, bolj na splošno. Ob tej konkretni zadevi pa, če mi dovolite, bom podal nekaj razmišljanj oziroma vprašanj, za katera sicer vem, da na tej seji ne morem dobiti odgovora. Prvič – objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje za obdobje 2014, 2015. Pri tem je na primer Zagorje izpadlo iz te regionalne sheme državnih pomoči in programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Vemo pa, da so vse štiri zasavske občine v podobnih gospodarskih situacijah. V vseh občinah so ljudje zaposleni v rudniku in elektrarni in glede tega podobno na slabem. Drugo vprašanje oziroma drugo razmišljanje: 118 milijonov davkoplačevalskega denarja, ki naj bi bilo porabljenega za zaprtje rudnika RTH. Ali je vlada izdelala revizijo, kam so šla ta sredstva? Po nekaterih informacijah, ki krožijo, so se dogajale čudne finančne špekulacije prek raznih partnerskih podjetij, ki so imele ekskluzivo za opravljanje vseh poslov. In tretjič – razvojno vprašanje: kdaj lahko pričakujemo strategijo razvoja energetike v Zasavju? Če takšne strategije ne bo pravočasno, se v Zasavju zagotovo lahko zgodi neke vrste socialna bomba.
Nimamo tudi, da rečem četrtič, najnovejših informacij, kako se uresničujejo obljube predsednice vlade rudarjem ob zadnjem obisku v času stavke. Obljuba je bila, da bo  država poskrbela, da bodo vsi odpuščeni delavci dobili delo na Slovenskih železnicah in v premogovniku, je pa vprašanje, kaj se v tem trenutku dogaja s tem. Sicer pa bomo v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke podprli predlog sprememb zakona.«


Objavljeno: 02.04.2014