Poslanka SLS Jasmina Opec: V SLS kljub kritičnosti do predloga podpiramo predloženi nacionalni program, saj odpira možnosti za ukrepanje in predlaga nadgradnjo obstoječih pristopov na področju prepovedanih drog

Ljubljana, 2. april 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 19. točki dnevnega reda, to je na obravnavo Predloga resolucije o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014–2020, je peti dan zasedanja Državnega zbora Republike Slovenije na 23.  redni seji predstavila poslanka SLS Jasmina Opec:

 

 »Predlog resolucije o nacionalnem programu na področju drog je sicer obsežen akt, ki pa je po mnenju Poslanske skupine Slovenske ljudske stranke vse preveč zbirka zapisov in mu predvsem manjkajo dejanske opredelitve in rešitve ter bolj učinkovit program.

 

Glede drog je v javnosti veliko govora, zadnje čase tudi zaradi vse glasnejših zahtev po legalizaciji drog, po uzakonitvi industrijske konoplje in podobno. Znano je, da se na področju prepovedanih drog soočamo s številnimi novimi izzivi, predvsem v obliki hiperprodukcije novih sintetičnih drog, zato bi pričakovali, da se bo predlagatelj potrudil in ponudil sodoben, učinkovit in predvsem konkretiziran program za tako občutljivo področje, ki ima velike posledice na posameznike in posledično na družbo. Zavedamo se, da področje prepovedanih drog zahteva tesno medresorsko sodelovanje in usklajevanje ter vključevanje civilne pobude in nevladnega sektorja. V Sloveniji smo na področju prepovedanih drog v preteklosti razvili že celo vrsto naprednih ukrepov in programov, začele so sodelovati tudi lokalne akcijske skupine, ki pa so žal ponekod zamrle. Tudi taki programi so prispevali, da Slovenija sodi med najuspešnejše države glede preprečevanja okužbe s HIV in hepatitisom B in C med uporabniki drog. Za to gre zahvala predvsem številnim prostovoljcem po lokalnih skupnostih, da pomagajo prepoznati probleme in poskušajo pomagati.

 
Program mora vsebovati tudi jasne definicije, da v praksi ne prihaja do zapletov in do  različnih tolmačenj oz. da ga je  moč učinkovito izvajati. V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke kljub kritičnosti do predloga podpiramo predloženi nacionalni program, ki odpira možnosti za ukrepanje na novih področjih in predlaga nadgradnjo obstoječih pristopov na področju prepovedanih drog. Prav tako se nam zdi pomembno, da program na področju preventive daje poudarek vzgoji za zdravo življenje. Podpiramo usmeritve, ki bodo zagotavljale preverjene, kakovostne in učinkovite preventivne programe, ki se izvajajo v različnih okoljih. Pomembno je, da se ozaveščanje začne že v rosnih mladih letih, v otroštvu in v šolah ter se nadaljuje na delovnem mestu in v delovnih organizacijah.  To zagotovo zahteva usklajeno delovanje različnih resorjev in tudi uvedbo standardov za take programe in njihovo vrednotenje.

 
Ob tem programu v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke želimo poudariti, da je bodočnost mladih in skrb za njihov zdrav razvoj, da ne bodo zapadali v različne odvisnosti, tudi in predvsem od alkohola, torej od dovoljenih in nedovoljenih drog, odvisna od vpliva v družbi, ključna pa je v vlogi družine in od ozaveščenosti staršev, zato morata država in družba tudi v krizi ali še posebej v krizi podpirati družino, pomagati staršem, da lahko opravljajo svojo poklicanost in skrbijo za svoje otroke. Brez take podpore družini so vsi programi zaman. Za to v podporo programu v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke pričakujemo učinkovite dvoletne akcijske programe, ki bodo vključevali tudi skrb za družinsko življenje in ozaveščanje staršev kot enega od osnovnih pogojev za zdrav razvoj otrok in mladine.«


Objavljeno: 02.04.2014