Poslanec SLS Janez Ribič: V SLS verjamemo, da se bo razvoj športa v Sloveniji še naprej nadaljeval, in da bo nacionalni program športa 2014–2023 uspešno kazal smer tega razvoja

Ljubljana, 2. april 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 18. točki dnevnega reda, to je na obravnavo Predloga resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 do 2023, je peti dan zasedanja Državnega zbora Republike Slovenije na 23. redni seji predstavil poslanec SLS Janez Ribič.

 

»Predlagana resolucija o nacionalnem programu športa za obdobje 2014–2023 predstavlja temeljni strateški dokument razvoja slovenskega športa, tako rekreativnega kot profesionalnega, in postavlja pogoje za razvoj slovenske družbe. Šport namreč predstavlja enega ključnih dejavnikov posameznikovega razvoja, zato je zelo pomembno, da je športna aktivnost vključena v vzgojo že od posameznikove rane mladosti naprej. Nedavne ugotovitve o slabih gibalnih sposobnostih slovenskih otrok kažejo na to, da je otrokom in mladostnikom treba omogočati čim širšo dostopnost do telesne aktivnosti ter jih tudi motivirati, da bodo v športu uživali in v njem razvijali tako socialne kot gibalne sposobnosti. Predlagani nacionalni program športa daje športu še večjo družbeno veljavo, še bolj poudarja strokovnost pri športnem delu, vnaša pa tudi potrebe po posodobitvi strateške usmerjenosti športa. Med temeljne strateške cilje program postavlja povečevanje deleža športno dejavnih prebivalcev Slovenije, ne glede na njihov socialni status in starost. Program tako postavlja ambiciozen cilj glede vključenosti v športne dejavnosti prebivalcev Slovenije. Določa namreč, da se bo do 2023 delež športno dejavnih odraslih povečal na 70 %, kar je po mnenju Poslanske skupine Slovenske ljudske stranke dosegljiv cilj. Športna zavest in želja po gibanju je namreč med Slovenci zelo prisotna, kar se najbolj kaže v teh toplih pomladanskih dneh, ko na cestah srečujemo kolesarje, na sprehajalnih poteh pa pohodnike, sprehajalce in tekače. Slovenci smo športen narod. Smo pravzaprav fenomen v svetovnem merilu, saj skorajda ni športne panoge, v kateri naši profesionalni športniki, pa tudi nekateri amaterji ne bi bili v svetovnem vrhu. 8 odličij z nedavnih zimskih olimpijskih iger v Sočiju kot tudi izjemni uspehi ostalih slovenskih športnikov nedvomno dokazujejo, da je slovenski šport na pravi poti. To nenazadnje dokazuje tudi konstantno naraščajoča udeležba državljank in državljanov na razno raznih športno-rekreativnih prireditvah. V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke verjamemo, da se bo takšen razvoj športa še naprej nadaljeval, in da bo nacionalni program športa 2014–2023 uspešno kazal smer tega razvoja. Upamo le, da bo za njegovo uresničevanje zagotovljenih dovolj finančnih sredstev – tako javnih kot zasebnih. Tudi pri športu se namreč vse začne in konča pri denarju. V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke bomo predlagano resolucijo o nacionalnem programu športa 2014–2023 zaradi pozitivnih rešitev, ki jih prinaša, podprli.«


Objavljeno: 02.04.2014