Poslanec SLS Jakob Presečnik: Predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih velikim družinam zmanjšuje nekatere pravice

Ljubljana, 3. april 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 8. točki dnevnega reda, to je na tretjo obravnavo Predloga zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v okviru rednega postopka, je šesti dan zasedanja Državnega zbora Republike Slovenije na 23. redni seji predstavil poslanec SLS Jakob Presečnik:

 

»Pred nami je Predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke menimo, da so nekateri predlogi v zakonu dobri, žal pa prinaša tudi nekatera neupravičena zmanjšanja pravic, predvsem pri družinah z več otroki. Predlagatelj je sicer pri pripravi predloga prisluhnil nekaterim pripombam oziroma odzivu javnosti, kar je zagotovo pohvalno, ostalo pa je vendarle še nekaj nedorečenih in slabih rešitev, ki družinam ne vračajo sredstev, ki so jim bila odvzeta z novo socialno zakonodajo, ali neupravičeno zmanjšujejo nekatere pravice. Zagotovo je treba izvesti implementacijo dveh evropskih direktiv ter zmanjševanje neenakosti med ženskami in moškimi pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, pri tem pa se nekatere že ustaljene in dobre rešitve iz obstoječega zakona poslabšujejo in zmanjšujejo nekatere pravice za družine. Med izboljšanja je mogoče šteti poskus poenostavitve postopkov na centrih za socialno delo. To vedno pozdravljam, ker centrom za socialno delo nalagamo vedno nove zadolžitve in jim na ta način onemogočamo tisto delo, zaradi katerega so – predvsem strokovno delo s posamezniki in družinami. V dosedanjih stališčih smo pozdravili tudi možnost odločitve o načinu koriščenja starševskega dopusta. Nerešenih je ostalo še kar nekaj dilem, izpostavljenih v drugi obravnavi tako s strani civilnih združenj kot Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS, zato se bomo v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke odločili, kako bomo o zakonu glasovali, po razpravi v državnem zboru in odgovorih ministrice oziroma vlade.«


Objavljeno: 03.04.2014