Predsednik OO SLS Slovenska Bistrica ponovno dr. Ivan Žagar

Ljubljana, 9. april 2014 – V Slovenski Bistrici je bil 28. marca 2014 redni volilni občni zbor Občinskega odbora SLS Slovenska Bistrica. Za predsednika je bil ponovno izvoljen dr. Ivan Žagar, za  podpredsednika pa sta bila izvoljena Simon Unuk, ki je to funkcijo opravljal tudi v preteklosti in Polona Lipoglav, ki je bila prej predsednica Občinskega odbora Nove generacije SLS Slovenska Bistrica. Za člane OO SLS Slovenska Bistrica so bili, poleg predsednika in podpredsednikov, ki so člani po funkciji, izvoljeni še Srečko Juhart, Stanislav Mlakar, Jožef Jurič, Dušan Leskovar, Sonja Motaln, Franc Pernat, Branko Pahič, Rozalija Lešnik, Karel Vehovar in Maksimilijan Tramšek st.

Novi – stari predsednik dr. Ivan Žagar se je prisotnim članicam in članom zahvalil za izkazano podporo in se v svojem nagovoru sprehodil skozi štiriletno obdobje delovanja OO SLS Slovenska Bistrica. Volilnemu občnemu zboru je prisostvoval tudi poslanec Državnega zbora RS SLS Jakob Presečnik, ki je prisotne seznanil tako z aktualnim dogajanjem v stranki kakor tudi z delom v Državnem zboru, pa tudi v zvezi z skupnim nastopom Slovenske ljudske stranke in NSi – Krščanskimi demokrati na prihajajočih evropskih volitvah. Na to temu je bilo v okviru splošne razprave izraženih tudi precej takšnih in drugačnih mnenj.

Na občnem zboru je bila prisotna tudi mag. Monika Kirbiš Rojs, nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, kot kandidatka Slovenske ljudske stranke na skupni listi NSi in SLS za evropske volitve. Svoj pogled, predvsem na delo v občinskem svetu, je izrazil podpredsednik in dolgoletni vodja svetniške skupine v občinskem svetu Simon Unuk. Prispevek k razpravi je dodal tudi občinski svetnik  in podžupan Stanislav Mlakar. V splošni razpravi so aktivno sodelovali prisotni člani stranke, ki so pohvalili uspešno delo stranke tako na državnem kakor na občinskem nivoju. Izraženih je bilo tudi nekaj kritičnih mnenj in predlogov, kot prispevek za še aktivnejše in še boljše delo v prihodnje na lokalni in državni ravni.


Objavljeno: 09.04.2014