Koroška je kotel, ki vre, a iz njega ne moremo

Ribnica na Pohorju in Slovenj Gradec, 14. april 2014 – Koroška, ki jo sestavlja 12 občin, z nekaj več kot 1000 km2 in nekaj čez 74.000 prebivalci sodi med manjše slovenske regije. Zanjo velja, da v zadnjih letih izkazuje razvojne probleme, saj je v primerjavi z drugimi regijami v vseh kazalnikih pod slovenskim povprečjem. Ob obisku predsednika SLS Franca Bogoviča in poslanca SLS Jakoba Presečnika so regijo člani in simpatizerji stranke, s katerimi sta se srečala, označili za »vrel kotel«.

Predsednik SLS Franc Bogovič in poslanec SLS Jakob Presečnik sta se najprej srečala z županom Občine Ribnica na Pohorju Srečkom Gečem, ki ju je seznanil s težavami te majhne, obrobne občine. Kljub neenakomernemu razvoju in zategovanju pasu s strani države se lahko pohvalijo s turizmom in razvejano mrežo gorskih in kolesarskih poti. Z izgradnjo novih smučišč želijo okrepiti zimski turizem, a si želijo, da bi bile birokratske poti krajše in enostavnejše. Letos so prejeli drugo nagrado za najboljše malo smučišče in dokazali, da so tudi majhni lahko veliki.

Bogovič in Presečnik sta se v nadaljevanju srečala s člani in prijatelji SLS Dravske doline. Opozorili so jih, da regija zaradi neurejene cestne povezave stagnira ter da nezadovoljstvo med Korošci iz dneva v dan bolj vre. Bogovič je povedal, da mora regija na temelju lastnih razvojnih potencialov iskati priložnosti v razvoju novih, okolju prijaznih dejavnosti z višjo dodano vrednostjo. Ob tehnološki prenovi obstoječih in uvajanju novih tehnološko zahtevnejših panog vidi posebej veliko priložnosti v razvoju turizma ter malih in srednjih podjetij, ki bodo postopoma tudi prevzela vlogo nosilcev razvoja. Kljub obetom pa regija ostaja na 6. mestu med 12 regijam po kazalcih razvitosti in kazalcih razvojnih možnosti.

Tako Bogovič kakor Presečnik vidita velik potencial regije v povezovanju gozdarstva in lesno-predelovalne industrije. Kar 68 % površine Koroške pokriva gozd, les tako ostaja priložnost in prihodnost te regije. Žal se vse preveč lesa izvozi zgolj kot hlodovina, s čimer Slovenija izgublja največje naravno bogastvo. Srečanje z direktorjem Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec Silvom Pritržnikom je potekalo v želji, da les koroške smreke končno najde ustrezno mesto v bivanjskem okolju ter da gospodarjenje s slovenskimi gozdovi, skupaj s prilagodljivo proizvodnjo v gozdu, poteka čim bolj strokovno.

Koliko težav prebivalci Koroške občutijo v vsakdanu, sta se Bogovič in Presečnik na lastne oči prepričala ob koncu delovnega obiska, ko sta se srečala s člani RO SLS Koroška. Peter Cesar, predsednik RO SLS Koroška, je izpostavil težke pogoje koroškega gospodarstva, ki ga dodatno omejujejo še slabe cestne povezave. Bogovič je opozoril na pomen majskih volitev v Evropski parlament, saj je stranki doslej manjkala vpetost v mednarodno področje. Sodelovanje in skupen nastop na volitvah s programsko sorodno Novo Slovenijo je dokaz več, da je v slovenskem političnem prostoru mogoč drugačen, bolj pozitiven in povezovalen pristop. Pozitivno zasnovan program v tem letu pa so zastavili v Občinskem odboru SLS Mislinja, saj želijo z novim vodstvom okrepiti delo stranke v občinskem svetu. Odbor bo še naprej vodil Dominik Javornik, njegovi desni roki pa sta svetnika v občinskem svetu Jernej Mrak in Miran Ramšak.

Bogovič je ob zaključku dneva dejal, da biti politik danes ni privilegij ter da smo poklic politika razvrednotili. V SLS se trudimo, da bi ta predznak spremenili – ne le z besedami, ampak tudi dejanji.

In če je v tem trenutku koroška regija kipeč kotel, s katerega »bruhajo« vroči problemi, pa je nek obiskovalec pred časom za Koroško dejal, da je »samosvoja z drobnimi dragocenostmi in kotički sredi civilizacije. Kot bi bila na koncu sveta, a je v bistvu na križišču Evrope«.


Objavljeno: 15.04.2014