Na čelu MO SLS Celje še naprej mag. Marko Zidanšek

Ljubljana, 16. april 2014 – Člani Izvršilnega odbora Mestnega odbora SLS Celje so na občnem zboru 2. aprila 2014 izvolili novo vodstvo. Odbor bo še naprej vodil mag. Marko Zidanšek, pri vodenju stranke v tretjem največjem mestu v Sloveniji pa mu bodo pomagali še trije podpredsedniki, in sicer Peter Pišek, Brane Nezman in celjska podžupanja mag. Darja Turk. Predsednik se je v nagovoru zahvalil županu Bojanu Šrotu in mestnim svetnicam ter svetnikom za opravljeno delo v iztekajočem se mandatu ter izrazil upanje, da SLS jeseni najmanj ponovi rezultate z zadnjih lokalnih volitev.


Objavljeno: 16.04.2014