Poslanka SLS Jasmina Opec predsednico Vlade RS v funkciji ministrice za zdravje sprašuje o redpisovanju in kritju stroškov zdravil, ki niso v skladu z zakonom in pravili uvrščena na pozitivno ali vmesno listo oz. niso registrirana v Sloveniji

Ljubljana, 18. april 2014 – Poslanka SLS Jasmina Opec je včeraj na predsednico Vlade RS mag. Alenko Bratušek v funkciji ministrice za zdravje naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s predpisovanjem in kritjem stroškov zdravil, ki niso v skladu z zakonom in pravili uvrščena na pozitivno ali vmesno listo oz. niso registrirana v Sloveniji. Celotno vsebino pisnega poslanskega vprašanja si lahko preberete v nadaljevanju.

VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA

Spoštovana gospa predsednica Vlade RS v funkciji ministrice za zdravje,

prepričana sem, da na vašem ministrstvu pristojni ljudje dobro poznajo problematiko težkih bolnikov, ki morajo zaradi svoje redke, a težke bolezni zdravila največkrat kupovati v tujini ter iz lastnega žepa kriti znatni del stroškov. Namreč zdravila, ki jih potrebujejo, niso razvrščena skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) ter s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja na pozitivno ali vmesno listo in tudi niso registrirana v Sloveniji.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) ima možnost, da na podlagi 259. člena pravil OZZ izjemoma odobri nakup zdravil, medicinski pripomoček ali živilo, ki ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, če jih zdravniki predpišejo na zeleni recept / naročilnico, čeprav niso po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja razvrščena na pozitivno ali vmesno listo.

259. člena pravil OZZ določa, da ZZZS lahko izjemoma odobri zavarovani osebi medicinsko-tehnični pripomoček, zdravilo ali živilo, celotno ali delno povračilo stroškov, ki niso pravica po pravilih. Na podlagi vloge in medicinske dokumentacije se ZZZS odloči o višini povračila. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje skladno z ZZVZZ teh stroškov ne krije doplačil za ta zdravila.

Običajno gre za osebe s težkimi, kroničnimi boleznimi, ki ta zdravila nujno potrebujejo. Nekatera od njih sodijo v skupino t. i. zdravil sirot ali pa za zdravila, ki niso registrirana v Sloveniji, ZZZS pa na podlagi medicinske dokumentacije (diagnoze) nabavo odobri ali pa jo zavrne. Usoda posameznikov je tako v celoti prepuščena odločitvi ZZZS, čeprav se tovrstna zdravila predpisujejo s strani zdravnikov in so za določene bolnike neizbežna oz. jih nujno potrebujejo.

Zdravila v mednarodni praksi imenovana »sirote«, ki jih potrebujejo bolniki s tako redkimi boleznimi, je po »veljavni zakonodaji zdravilo, ki je namenjeno za diagnosticiranje, preprečevanje ali zdravljenje življenjsko nevarne ali kronično izčrpavajoče bolezni, ki prizadene največ pet do deset tisoč oseb v EU, ali ki je namenjeno za diagnosticiranje, preprečevanje ali zdravljenje življenjsko nevarne, resno izčrpavajoče ali hude in kronične bolezni v EU ter ni verjetno, da bi promet z zdravilom v EU brez spodbud ustvaril zadosti dohodka za upravičenje naložbe ter da ne obstaja nobena druga zadovoljiva metoda za diagnosticiranje, preprečevanje ali zdravljenje zadevne bolezni, odobrena v EU oziroma, če taka metoda obstaja, da bo zdravilo pomembno koristilo obolelim za to boleznijo«.*

S tako neurejenim področjem, kot ga imamo pri nas, ocenjujem, da gre za kršenje pravic bolnikom, ki so v zelo slabem zdravstvenem stanju. Zato v SLS izražamo upanje, da bi vaše ministrstvo pregledalo predpise v okviru delovanja ZZZS kot tudi komercialnih dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic in ustrezno spremenilo pravila ter to skupino bolnikov zaščitilo kot vse ostale bolnike.

Zato vas, spoštovana predsednica Vlade RS v funkciji ministrice, sprašujem,

1. Koliko vlog bolnikov za refundacijo stroškov nabave zdravil, medicinskih pripomočkov oz. živil na podlagi 259. člena Pravil OZZ je prejel ZZZS v letu 2012 in 2013 ter koliko je znašala skupna vrednost vseh zahtevkov za refundacijo?
2. Koliko vlog je bilo odobrenih v celoti ter koliko delno in kakšna je skupna vrednost refundiranih zneskov, koliko vlog je bilo v celoti zavrnjenih in njihova vrednost, vzroki zavrnitve ter v kakšnem deležu je ZZZS kril stroške pozitivno odobrenih vlog (v %)?
3. Koliko pritožb je ZZZS prejel iz tega naslova in kakšna je bila njihova usoda oz. rešitev v postopku?
4. Ali imate na ministrstvu sprejeto strategijo glede uvrstitve teh zdravil na vmesno listo, kjer komercialne zdravstvene zavarovalnice krijejo kar 90 % delež stroškov?
5. Katera tovrstna zdravila so najpogosteje predpisana, kakšna je njihova cena ter koliko je bilo vlog za 10 najpogosteje predpisanih in odobrenih refundacij na ZZZS?
6. Ali menite, da pri trenutnih bolnikih, katerim so predpisana tovrstna zdravila, ne gre za kršenje pravil enake obravnave in enake dostopnosti do zdravstvenih sredstev?

Za vaše celovite odgovore se Vam že vnaprej zahvaljujem!

*vir: Wikipedia


Objavljeno: 18.04.2014