Poslanec SLS Janez Ribič: Kako boste zagotovili pogoje za dokončanje del pri investicijah v cestno infrastrukturo, ki so tik pred zaključkom?

Ljubljana, 22. april 2014 – Prvi dan zasedanja na 24. redni seji DZ RS je ministru za infrastrukturo in prostor Samu Omerzelu, ki je bil sicer odsoten, ustno poslansko vprašanje zastavil poslanec SLS Janez Ribič.

Slovenija ima velike težave s proračunom, to nam je vsem znano. Zaradi tega je poleg ostalih tudi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS ustavilo praktično vse investicije. Popolnoma nerazumljivo pa je, da so ustavljene tudi skoraj že dokončane investicije, kar pomeni, da bo strošek vzdrževanja nedokončanih objektov in drugih nujnih ukrepov lahko tudi višji od dokončanja. Ministra sprašujem, ali bo na ministrstvu in v organih v sestavi o tem opravil ponovni premislek. Sprašujem, kako boste zagotovili pogoje za dokončanje del pri investicijah v cestno infrastrukturo, ki so tik pred zaključkom. Nekatere občine je ministrstvo obvestilo, da za 6 mesecev prestavlja začetek del po podpisanih pogodbah in seveda tudi izbranih izvajalcih. Zanima me, ali že imate zagotovila, da se bodo ta dela takrat tudi resnično začela. Problem ni le ustavitev del na cestnih odsekih, ampak tudi to, da se bodo z odlašanjem obnove cest problemi še povečevali.

Stroški nastajajo že z ustavitvijo del, poleg tega pa se s prelaganjem sanacije stroški le še povečujejo. Tekoče naložbe je treba zaključiti, saj bo v nasprotnem primeru izvajalcem treba plačati še zamudne obresti. Obstajajo številni primeri, ko so občine zagotovile sredstva za obnovo oziroma rekonstrukcijo določenih cestnih odsekov in tudi že začele z delom. Sofinanciranje, na primer, pločnikov ob državnih cestah, kanalizacije, medtem ko država kljub podpisu pogodb z izvajalcem z deli odlaša, četudi gre za nekaj sto metrov dolg odsek državne ceste. Zavedam se pomanjkanja sredstev v državnem proračunu. O vseh nevarnostih tako velikega znižanja sredstev za vzdrževanje cestne infrastrukture smo vas iz naše poslanske skupine opozarjali že ob sprejemanju proračunov za leti 2014 in 2015, a nas takrat niste poslušali. Zagotavljali ste, da bo investicije mogoče izvajati s prerazporejanjem sredstev. Kje so zdaj ta sredstva, me zanima. Kaj se dogaja s tem? Ali povečujemo tiste črne točke? Kaj je tukaj s prometno varnostjo? Ustni odgovor o tem pričakujem na naslednji seji.

Na vprašanje bo minister Omerzel odgovoril na naslednji redni seji Državnega zbora Republike Slovenije.


Objavljeno: 22.04.2014