Poslanec SLS Jakob Presečnik: Ker gre za priznavanje zaslug za osamosvojitev, predlog podpiramo

Ljubljana, 23. april 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 5. točki dnevnega reda, to je na obravnavo Predloga zakona o spremembah Zakona o vojnih veteranih, skrajšani postopek, je na 24. redni seji Državnega zbora Republike Slovenije predstavil poslanec SLS Jakob Presečnik:

 

»V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke pozdravljamo predlog tega zakona. Na eni strani prenaša pristojnost za dodelitev statusa društev, ki delujejo v javnem interesu, z ministrstva, pristojnega za vojne veterane, to je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na ministrstvo, pristojno za obrambo. To je razumljivo, tudi po naši presoji, saj je pretežni del delovanja teh društev ali zvez vojnih veteranov usmerjenih k ohranjanju spomina na dejanja, povezana z nacionalno samobitnostjo, obrambo nacionalnega ozemlja in kar je še podobnih izrazov, s katerimi bi lahko opredelili ta društva, in je normalno, da to področje pokriva Ministrstvo za obrambo. Pri tem naj poudarim, da bomo podprli amandma kolegov Poslanske skupine SDS k 1. členu, saj je treba spoštovati ustavno določeno pravico do združevanja v društva ter enakost vseh članov. Pojmovanje financiranja na tak način, glede na število članov vojnih veteranov, je po naši presoji diskriminatorno v primerjavi z drugimi veteranskimi društvi, pa tudi zaradi ločevanja med člani društva. Predlog sprememb zakona zagotavlja tudi plačilo zdravstvenih storitev do polne vrednosti v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja, ampak to šele, ko bo gospodarska rast presegla 2,5 % bruto domačega proizvoda. Vendar glede na znane napovedi o gospodarski rasti gre seveda za predlog, ki teh pravic ne bo vrnil vsaj do 2017, in gre na nek način za zavajanje veteranov in na drugi strani tudi, bi lahko rekli, za naše neresno delo. Predlog je seveda všečen, ampak, kot rečeno, nima prave realne vrednosti, glede na predvidene podatke, kdaj bo ta gospodarska rast dosegla ta odstotek. Verjamem pa in v to sem prepričan, da podpirajo takšno rešitev tudi veteranske organizacije, da se strinjajo s to rešitvijo, ker  je to nek simboličen dokaz, da ne gre za socialni korektiv, pač pa za neko priznavanje zaslug za osamosvojitev, za dogodke, ki so se dogajali v okviru naše polpretekle zgodovine. Zaradi vsega navedenega bomo v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke predlog podprli.«


Objavljeno: 23.04.2014