Poslanec SLS Jakob Presečnik: Implementacija spremenjenega sistema tudi našim državljanom odpira možnost izdaje evropske poklicne kartice

Ljubljana, 23. april 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 6. točki dnevnega reda, to je na obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, je drugi dan zasedanja Državnega zbora Republike Slovenije na 24. redni seji predstavil poslanec SLS Jakob Presečnik:

 

»Pred nami je zakon oziroma spremembe zakona. Res je, da z njim že kar malo zamujamo, saj je država prejela tudi uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktive, sprejete 13. maja lani, zaradi pristopa Hrvaške. S predlogom zakona se torej delno prenašajo direktive in predlaga širitev kroga upravičencev priznavanja poklicnih kvalifikacij. Tudi za vse državljane tretjih držav, če izpolnjujejo pogoj, da jim je ena od držav pogodbenic že priznala dokazila o formalnih kvalifikacijah in imajo tri leta poklicnih izkušenj v določenem poklicu. Kako bo to vplivalo sicer na domači trg delovne sile in na gospodarstvo? Sprašujemo se, ali smo sprejeli prave ukrepe, da ne bo negativnih posledic za zaposlovanje slovenskih državljanov. V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke se ne moremo popolnoma strinjati z navedbami v obrazložitvi, da zakon oziroma spremembe zakona ne bodo vplivale na naše gospodarstvo, na socialno področje, piše, da ne bo posledic na teh področjih. Mogoče to res drži do vključno 2016, ko še velja prehodno obdobje, in v tem času verjetno res ni pričakovati dodatnih pritiskov na trg dela v Sloveniji. Seveda pa je še odprto vprašanje, kaj bo po tem. Naj spomnim, da smo na to problematiko opozorili že takrat, torej na problem pritiska delovne sile iz sosednjih  držav na naš trg ob obravnavi Predloga zakona o uveljavitvi prehodnega obdobja za zaposlovanje in delo državljanov Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji. To smo obravnavali ob vstopu Republike Hrvaške v EU. Dveletno obdobje se torej 2016 izteče. Opozorili smo, da je treba pozorno urediti problematiko prostega pretoka delavcev in priznavanja poklicnih kvalifikacij, zlasti na področju zdravstva, ter predlagali in podprli uvedbo tega prehodnega obdobja. Seveda pa, kot rečeno, vsaka palica ima dva konca, ima dva konca tudi ta, in podpiramo predvsem možnosti, ki se odpirajo na drugi strani za naše državljane, ker se z implementacijo omenjenega sistema odpira možnost izdaje evropske poklicne kartice. Glede na vsa razmišljanja in pomisleke ob tem bomo zakon podprli.«


Objavljeno: 23.04.2014