Predsednica SŽZ pri SLS Vesna Starman: Družinska politika bi morala zavzeti bistveno višji položaj na hierarhiji politik v današnji družbi

Ljubljana, 15. maj 2014 – Družina je ena izmed pomembnih temeljnih vrednot Slovenske ljudske stranke, ki je utemeljena na vrednotah evropske krščanske demokracije. Predsednica Slovenske ženske zveze pri SLS Vesna Starman vidi Mednarodni dan družine kot priložnost, da javnost opozorimo na pomen družin ter nujnost spodbujanja boljšega razumevanja usklajevanja družinskega in poklicnega življenja med delavci, organizacijami ter podjetji doma in po svetu.

»Smo v obdobju slabitve tradicionalnih družinskih vrednot in omrežij, ki ponujajo nego in podporo mlajšim ter bolj ranljivim družinskim članom. Istočasno se povečujejo tudi delovne obveznosti,« pravi predsednica SŽZ pri SLS Vesna Starman.

Po njenem mnenju moramo zaposlenim staršem omogočiti spodbudno, družinam prijazno delovno okolje in podporne ukrepe, ki bodo na eni strani krepili enakomernejšo porazdelitev starševskih obveznosti med obema spoloma in zmanjševali diskriminacijo na trgu dela, po drugi strani pa bodo upoštevali tudi značilnosti delovnega procesa in pobude delodajalcev.

»Družinska politika bi morala zavzeti bistveno višji položaj na hierarhiji politik v današnji družbi. Primarni cilj pa bi moral biti usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, ki vključuje ukrepe, kot so: starševski dopust, fleksibilne oblike dela, kakovostno otroško varstvo, zaščito pred nedopustno diskriminacijo v delovnem razmerju zaradi starševske odsotnosti in druge ukrepe, ki vplivajo na prijazno delovno okolje za starše,« priložnost za izboljšanje položaja družine v družbi opiše Vesna Starman.


Objavljeno: 15.05.2014