Lista NSi in SLS na obisku po Ptujsko-Ormoški regiji

Ljubljana, 17. maj 2014 – Nosilec skupne liste NSi in SLS Lojze Peterle je v petek obiskal Ptujsko-Ormoško regijo. Sprejeli so nas župani občin Videm, Sveti Tomaž in Ormož, na Ptuju pa smo na tradicionalni Razstavi kmečkih dobrot lahko videli, kako bogata in raznovrstna je dediščina slovenskega podeželja.

Najprej nas je pot vodila na posestvo Biotehniške šole Ptuj, ki mlade že 60 let izobražuje na področju kmetijstva in pridelave hrane. Dijakinje in dijaki so nam predstavili glavne aktivnosti na šoli in nam postregli tudi z lastnimi kmetijskimi izdelki, ki so jih proizvedli in pridelali na šolskem posestvu Turnišče.

Na poti proti Ptuju smo se ustavili v občini Videm, kjer nas je prijazno sprejel župan Friderik Bračič. V pogovoru z Lojzetom Peterletom je izpostavil nekatere težave občine, hkrati pa poudaril, kako pomemben napredek so po zaslugi občin in tudi projektov iz Evropske unije uspeli narediti manjši kraji po Sloveniji, predvsem pa slovensko podeželje.

Podjetniki: Manj administracije in boljše poslovno okolje!

Ptuj nas je sicer pričakal v dežju, razpoloženje pa se je takoj izboljšalo ob ogledu razstave Kmečkih dobrot v minoritskem samostanu. Ta tradicionalna prireditev je pokazala, kako pestro je slovensko podeželje in na koliko različnih načinov je možno predelati in shraniti meso, sadje, mleko in druge kmetijske izdelke. Na delovnem kosilu s Predstavniki podjetja Žiher so nas v nadaljevanju poti seznanili z nekaterimi najbolj perečimi težavami podjetnikov, enotni pa so si bili v tem, da je potrebno zmanjšati administracijo in da mora politika s primernimi zakoni poskrbeti za konkurenčno poslovno okolje, kjer bodo ljudje lahko pošteno in dobro delali.

Župan občine Sveti Tomaž je Lojzetu Peterletu in članom in simpatizerjem NSi in SLS, ki so se zbrali ob obisku razkazal gradnjo novega vrtca, ki ga je delno sofinancirala tudi Evropska unija in pomeni veliko pridobitev za občino. Prijeten klepet v Svetem Tomažu smo zaključili v nastajajoči vinski kleti kulturnega doma.

Kriza zaradi odmika od evropskih vrednot

Pozno popoldne se je z nosilcem liste NSi in SLS srečal tudi ormoški župan Alojz Sok, ki je Lojzetu Peterletu predstavil glavne razvojne cilje te regije in izpostavil probleme, ki jim stojijo na poti. Sledil je pogovor na Radiu Prlek in večerno srečanje s člani in simpatizerji obeh pomladnih strank na Ormoškem gradu. Lojze Peterle je v kratkem nagovoru opozoril, da se nam je kriza v Sloveniji zgodila zaradi odmika od vrednot Evropske unije in da nam dosedanje zadolževanje ni prineslo nobenih reform, pač pa le dolgove, ki jih bodo odplačevale še naslednje generacije. Dejal je tudi, da je Slovenijo možno prenoviti, seveda pa bo potrebno sodelovanje kot ga je pred več kot dvajsetimi leti že zmogel Demos. V tej luči vidi tudi sodelovanje NSi in SLS, kar je zanj pozitivno znamenje in kot je dejal Peterle, upa, da bodo Slovenke in Slovenci v tem sodelovanju prepoznali pravo pot in to nagradili tudi na volitvah.

 


Objavljeno: 17.05.2014