Na nujni seji Odbora DZ RS za zdravstvo sprejeta dva predloga Poslanskih skupin NSi in SLS

Ljubljana, 19. maj 2014 – Na  nujni seji Odbora za zdravstvo v Državnem zboru, v petek 16. maja 2014, ki je bila sklicana na predlog poslanskih skupin SLS in NSi s točko Nerešeni problemi v zdravstvu in neodzivnost vlade na zaskrbljujoče stanje v zdravstvu so v razpravi udeleženci pritrdili sklicateljem, da je nujno govoriti o problematiki v zdravstvu in še bolj nujno ukrepati, ker se nerešeni problemi v zdravstvu kopičijo.

Vsi se zavedajo tudi, da je treba v družbi in tudi v politiki poiskati širok konsenz za pripravo in izpeljavo nujnih reform. Sekretarka z Ministrstva za zdravje RS je v uvodu poudarila, da je mogoče ravno zdaj primeren čas, da se poiščejo skupni imenovalci, da se vsi akterji v zdravju poenotijo v iskanju rešitev. V uvodni predstavitvi sta v imenu predlagateljev obrazložili zahtevo in predlagane sklepe poslanka SLS Jasmina Opec in poslanka NSi Iva Dimic. Predstavili sta problematiko v treh glavnih sklopih, kjer so v podtočkah posamezni problemi še podrobneje predstavljeni in ilustrirani z nekaterimi znanimi in manj znanimi primeri, ki kažejo na nujnost ureditve posameznih področij v zdravstvu.

Podpredsednica in poslanka SLS Jasmina Opec je poleg nujnosti nadaljevanja odkrivanja morebitne sistemske korupcije v zdravstvu posebej opozorila na pomembnost enake dostopnosti do storitev v zdravstvu za vse državljane in na zagotavljanje kakovosti storitev, s čimer je povezana kadrovska problematika, pomanjkanje zdravnikov in medicinskih sester na eni strani in nezaposlenost zdravnikov ter neurejena mreža in košarica pravic  na drugi strani.

Podpredsednica in poslanka NSi Iva Dimic je posebej poudarila potrebo po določitvi jasnih standardov in normativov ter bolj dejavno vlogo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri tem.

Na to je v razpravi opozoril tudi vodja Poslanske skupine NSi mag. Matej Tonin, ni jasno kaj dejansko plačuje zdravstvena zavarovalnica bolnišnicam in drugim javnim zavodom. Prisotni poslanci in poslanke, so opozorili, da nimamo potrebnih analiz in podatkov o dejanskem stanju v zdravstvu, zato so podprli nekatere sklepe predlagateljev.

V razpravi sta v dobronamernost sklicateljev edina podvomila in označila sejo za politično nabiranje točk le poslanca  DL Kristina Valenčič in Marko Pavlišič ter nepovezani poslanec Jani Möderndorfer. Nasprotno pa je med številnimi razpravljavci in  udeleženci iz zdravstva, sindikatov in združenj zaposlenih v zdravstvu tudi predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Jelka Mlakar posebej poudarila, da je bil tak razgovor in današnja razprava  nujna in da so hvaležni predlagateljem za pobudo, saj se premalo govori o kadrovskih problemih in o preobremenjenosti zaposlenih v zdravstvu.

Predsednik Zdravniške zbornice Slovenije Andrej Možina je podprl prizadevanje predlagateljev in povedal, da je slovensko zdravstvo vendarle še vedno kvalitetno in deluje, zadnji čas pa je da se zopet postavi tudi odgovornega ministra ter da za reševanje problematike združenje zdravnikov nadaljuje oblikovanje predlogov skupaj z drugimi institucijami in zdravstveno blagajno ter da je  naslednji  posvet na to temo predviden v juniju.

Po peturni razpravi sta bila z veliko večino 10 oziroma 11 glasov  prisotnih poslancev na odboru sprejeta dva predlagana sklepa in sicer prvi,  s katerim odbor za zdravstvo izraža pričakovanje, da bodo pristojni organi za preiskovanje kaznivih dejanj nadaljevali ustrezne postopke pri odkrivanju sistemske korupcije v zdravstvu in drugi s katerim odbor predlaga ministrstvu za zdravje, da predstavi  državnemu zboru dejansko stanje glede financiranja zdravstvenih programov, analizo učinkov zmanjševanja cen zdravil ter učinek pred kratkim sprejetih interventnih ukrepov v zdravstvu na stanje zdravstvene blagajne.

Druga predlagana sklepa, da naj do imenovanja novega ministra ali ministrice Ministrstvo za zdravje RS mesečno poroča Državnemu zboru RS o sprejetih ukrepih in o stanju v zdravstvu, ter četrti sklep, da naj ministrstvo v skladu s tekočimi posli ministrstva  sprejme ukrepe za vzpostavitev ustreznega sistema, ki bo zagotavljal dostopnost zdravstvenih storitev, ustrezne kadre za potrebe zdravstva v Sloveniji ter zajezil odhod kvalitetnega kadra v tujino, pa sta prejela po 5 glasov za in 6 proti in nista dobila zadostne podpore.

 


Objavljeno: 19.05.2014