Poslanka SLS Jasmina Opec: Z ukinitvijo subvencij bodo prizadete številne družine dijakov in študentov

Ljubljana, 19. maj 2014 – Poslanka SLS Jasmina Opec je  danes pri 1. točki dnevnega reda – Vprašanja poslank in poslancev – na 25. redni seji Državnega zbora Republike Slovenije predsednici Vlade RS v odstopu mag. Alenki Bratušek zastavila ustno poslansko vprašanje:

»Pred nekaj dnevi je minister za infrastrukturo in prostor, ki opravlja tekoče posle, Samo Omerzel, javnosti posredoval informacijo o primanjkljaju sredstev v proračunu za namen subvencioniranja javnega prevoza dijakov in študentov. Zaradi tega naj bi po navedbah ministra subvencije za avtobusni prevoz ukinili že maja, subvencije za železniški prevoz pa junija. Ob tem je minister Omerzel povedal, da je imel sestanek z vami, spoštovana predsednica vlade, in s finančnim ministrom, na katerem se niste uspeli dogovoriti, kje boste dobili denar. Potem ste se odzvali na njegovo izjavo vi in sicer tako, da se minister Omerzel spreneveda in da ne pozna svojih nalog, da minister določa proračun svojega resorja in da če denarja zmanjka, je to posledica njegovega neodgovornega dela. V petek je imel minister sestanek s predstavniki študentske organizacije. Takrat jim je sporočil, da denarja še vedno ni. In zaradi tega, ker ni denarja, bodo posamezni dijaki in študentje morali doplačati tudi do 100 evrov na mesec več za prevoz. Z ukinitvijo teh subvencij bodo tako prizadete številne družine, predvsem tiste, katerih otroci se ne šolajo v kraju, kjer živijo, in še bolj bodo prizadete tiste družine, ki imajo dva, tri ali več šolajočih se otrok oziroma otrok, ki študirajo. Kot predsednica vlade ste večkrat poudarjali, da so mladi prioriteta vaše vlade, njihova dobra sedanjost in še boljša prihodnost. Odgovornost ministra Omerzela za to stanje seveda obstaja. Torej, kot predsednica vlade ste odgovorni, da je proračun usklajen z zakonskimi obveznostmi, ki že obstajajo, po mojem mišljenju še posebej na tistih področjih, ki so še izjemno občutljiva, kar področje otrok in mladine zagotovo je. Spoštovana predsednica vlade, glede na navedeno stanje, ki se je zgodilo, vas sprašujem, kako boste ukrepali, da dijaki in študentje ne bodo prizadeti.«

Mag. Alenka Bratušek je odgovorila naslednje:

»Ker ste tako dobro povzeli dogajanje okoli tega, mi teh stvari in odgovornosti ministra, ki vsekakor obstaja, ni treba ponavljati. Bom pa takoj na začetku povedala, da nihče ne bo in mu ne bo treba doplačati prevozov oziroma kart. Danes bodo zagotovljena sredstva do konca junija in v času 14 dni bomo našli rešitev tudi za probleme do konca leta. Dejstvo pa je, da finančni načrt ministrstva sestavlja in je zanj odgovoren minister, ki to področje pokriva, in dejstvo je, da je treba vsekakor najprej pokriti zakonske obveznosti, potem pa vse ostalo, ampak kot rečeno, problem tudi s tem, da ugotovimo, kdo svoje naloge ni opravil, ni rešen, ampak, kot sem povedala, nikomur ne bo treba doplačati kart, subvencije ne bodo ukinjene, danes bo rešen problem do konca junija in v najkrajšem času, najkasneje v roku štirinajst dni, tudi do konca letošnjega leta.«

Jasmina Opec je izrazila zahtevo za dopolnitev odgovora:

»Glede na to, da velikokrat poslušamo, da denarja ni, vas, spoštovana predsednica Vlade, sprašujem: kje konkretno boste dobili ta denar oziroma kje ga boste vzeli? In glede na vaše besede v interpelaciji ministra Sama Omerzela, ko ste dejali, da minister problemov ne pometa pod preprogo, kot njegovi predhodniki, temveč se z njimi spopada, vas sprašujem:

Kako oziroma če boste sploh ukrepali proti ministru, ki je bil nekaj mesecev nazaj, kot že rečeno interpeliran, in ste ga takrat vneto zagovarjali, če ste minuli teden v svojih izjavah kritizirali njegovo delo?«

Mag. Alenka Bratušek je svoj odgovor dopolnila z naslednjim: 

»Bom zelo na kratko. Od kod bodo zagotovljene prerazporeditve, vas lahko  natančno obvestimo; postavka, konto, vse, kar želite. Konec koncev tudi tega problema minister ni pometel pod preprogo. Edina napaka je ta, da ga ni reševal za skupno mizo, ampak prek javnosti. Mislim, da takšno obnašanje znotraj vlade ni najbolj primerno. Kako pa lahko ukrepam proti ministru, ki že tako ali tako opravlja samo tekoče posle, pa verjamem, da veste.«

Jasmina Opec je izrazila zahtevo za razpravo o odgovoru.

»Vsaka vlada je podobna orkestru. Ima posamezne glasbenike, ki morajo svojo vlogo perfektno odigrati. In vsaka vlada ima svojega dirigenta, predsednika oziroma predsednico vlade, ki mora te glasbenike, torej ministre, usmerjati tako, da svojo vlogo odigrajo najbolje, in da dobimo na koncu melodijo, ki pri občinstvu, to je pri državljanih, sproža pozitivne občutke. Kmalu po nastopu vaše vlade smo videli, da gre za razglašen orkester, kjer vsak igra svoje note, kjer ni ciljev, kjer ni skupne vizije, kjer dirigent ne obvladuje glasbenikov, ker mu ni uspelo sestaviti cveta, ki bi igral v sozvočju. Na to kaže tudi vaše javno obtoževanje drug drugega v medijih, ki smo mu bili priča prejšnji teden, in po vaših besedah torej očitno nepotrebno vznemirjanje dijakov, študentov in vseh ostalih v državi. Vendar sama mislim, da to ni prav, da se take zadeve rešujejo javno, posebej na tako občutljivih področjih, kot so to otroci in mladina. In v skladu s 246. členom Poslovnika o odgovoru, o vašem odgovoru na moje vprašanje, zahtevam splošno razpravo.«

O predlogu poslanke SLS Jasmine Opec bo državni zbor v okviru glasovanj odločil jutri, v torek, 20. maja 2014.


Objavljeno: 19.05.2014