Omerzelov odgovor poslancu SLS Janezu Ribiču

Ljubljana, 19. maj 2014 – Objavljamo odgovor ministra za infrastrukturo in prostor Sama Omerzela, ki opravlja tekoče posle, na vprašanje poslanca SLS Janeza Ribiča v zvezi z ustavitvijo investicij, ki mu ga je zastavil na 24. redni seji Državnega zbora Republike Slovenije:

»Ko govorimo o investicijah, je pomembno predvsem, da ločimo tisti del investicij, ki je sofinanciran iz evropskih sredstev, in tu moram reči, da sem zadovoljen in vesel, da se te investicije peljejo naprej tako na državnih cestah kot tudi na železniški infrastrukturi. To predstavlja zelo pomemben del investicij, saj so praktično v tem   obdobju v resnem obsegu zagotovljena edina sredstva tista, ki so sofinancirana oziroma so zagotovljena na projektih, ki so sofinancirani iz evropskih sredstev.

Ko govorimo o investicijah na državnih cestah in to je verjetno tisti del, na katerega ste ciljali, torej investicije in zaustavitev investicij na državnih cestah, govorim o delu, ki je financiran iz integralnega proračuna. Tu, če pogledamo rang sredstev, ki so na razpolago v preteklih letih, recimo 2013, smo imeli v rangu 140 milijonov evrov za potrebe normalnega delovanja Direkcije za ceste, letos, če odštejemo sredstva, torej evropska sredstva na direkciji, je ostalo slabih 600 milijonov evrov, zagotovljenih iz integralnega proračuna, kar samo po sebi govori o tem, v kakšnem obsegu praktično lahko izvajamo investicije. Dejansko, ko govorimo o resnih investicijah, teh sredstev ni. Imamo nekaj investicij, ki so v okviru investicijskega vzdrževanja, predvsem zelo pomemben del za dva mosta, za dva premostitvena objekta, ki smo jih namenili zaradi izredne situacije, za premostitvene objekte, ki imajo na dnevni bazi v rangu 13 tisoč vozil. Kar pa se tiče ostalih sredstev za investicije, jih na Direkciji za državne ceste nimamo in to je tudi del problematike, ki je v teh dneh tako pereča, in manjkajočih sredstev na MZIP, za katere upamo, da bomo v okviru vlade vseeno našli dovolj poguma in razuma, da bomo ta sredstva tudi zagotovili.«

A poslanec SLS Janez Ribič je izrazil zahtevo po dopolnitvi odgovora:

»Moram reči, da sem na prejšnji seji Državnega zbora postavil poslansko vprašanje predvsem zaradi tega, ker me skrbi za to, da smo pri gradnji avtocest uničili veliko magistralnih, regionalnih, pa tudi nekaj lokalnih cest, in v to nazaj nič ne vlagamo. Kot Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke smo tudi pri sprejemanju proračuna omenjali oziroma predlagali, da bi bilo treba na samem ministrstvu za infrastrukturo poskrbeti tudi za ta del sredstev in seveda obnoviti te ceste. Veliko smo že tudi danes slišali, da se je najemalo kredite za sanacijo bank, ki so jih izpraznili prevaranti,  namesto da bi dajali tudi v infrastrukturo, kajti z obnovo infrastrukture bi omogočili tudi bolj normalne pogoje gospodarstvu. Slišali smo tudi, da je veliko podpisanih pogodb z izvajalci tripartitnih; z občinami, ministrstvom in izvajalci. Bilo je rečeno, da se te pogodbe prestavlja za 6 mesecev in da se bo potem nadaljevalo s to gradnjo: na kakšen način boste lahko zagotovili sredstva, da bo do gradnje ali obnove po teh pogodbah tudi prišlo? Saj bo v nasprotnem primeru treba izvajalcem plačevati penale, ki so zagotovo navedeni v pogodbah. Zanima me, kako boste ravnali v tem primeru?«

Minister Samo Omerzel je odgovor dopolnil z naslednjim:

»Najlepša hvala gospodu poslancu za dodatno pojasnilo. Predvsem sem vesel, da z mano deli tudi mnenje glede investicij v infrastrukturo. Moram reči, da sem se v tem letu svojega ministrovanja srečal praktično z večino infrastrukturnih ministrov znotraj Evropske unije in vsi do zadnjega, tudi minister za gospodarstvo, s katerimi sem bil v neformalnih debatah na naših srečanjih, in so mi zagotavljali, da je praksa iz njihovih dežel oziroma držav, da je tisto, kar je ključno in izredno pomembno za gospodarsko rast in razvoj, so investicije v infrastrukturo – temelj, na osnovi katerega lahko potem tudi pričakujemo gospodarsko rast. Treba je razumeti, da gre redosled vedno v tej smeri, da je najprej treba poskrbeti za infrastrukturo, investirati v infrastrukturo, omogočiti okolje za razvoj gospodarstva in šele nato lahko pričakujemo resno gospodarsko rast in s tem tudi kot infrastruktura dajemo podporo razvoju gospodarstva. To je tudi meni osebno po tem letu ministrovanja kristalno jasno, da bi bilo v resnici treba neprimerljivo več sredstev nameniti v razvoj in investicije v infrastrukturo. In ko konkretno govorimo o državnih cestah, o avtocestah in železnicah, je temu vsekakor tako. Pri avtocestah moram reči, da so te v dobrem stanju. Ta infrastruktura je bila zgrajena in si upam trditi, da zadovoljivo servisira potrebe gospodarstva. Tam, kjer moramo dejansko še ogromno postoriti, so predvsem investicije v železniško infrastrukturo, ki je zelo pomembna pri podpori razvoja gospodarstva, pa tudi pri državnih cestah. Državne ceste so tudi zelo pomemben del infrastrukture, kar smo letos videli tudi pri žledolomu in pri zapiranju cest, kako je vse to ohromilo gospodarstvo in tok življenja v naši državi. In res je, gospod poslanec, kar navajate, da imamo kar nekaj investicijskih projektov v teku, za katere nam je dejansko zmanjkalo denarja. Še vedno verjamem, da bomo v okviru te vlade, čeprav pri opravljanju tekočih poslov, našli dovolj modrosti in zmogli ta sredstva zagotoviti in te projekte tudi izpeljati.«

Poslanec SLS Janez Ribič je podal zahtevo za razpravo o odgovoru: 

»Zahvaljujem se za ta del odgovora, ampak tistega odgovora, ki sem ga želel slišati in ki bi ga želel slišati tudi marsikateri slovenski župan, pa nisem slišal: kaj je s podpisanimi pogodbami, v katerih so zapisani roki, do kdaj morajo biti dela pričeta, do kdaj morajo biti končana in tako naprej, in kaj bo s tistimi, s katerimi so pogodbe podpisane, na kakšen način boste lahko to upravičili ali ta problem razrešili? Zato bi si želel, da bi opravili razpravo v državnem zboru. To je tako pereče, problematično področje, za katerega menim, da ni niti malo politično, vendar smo se znašli v neki zagati, znašli smo se v nekem kotu. Slišali smo, da bo nekaj sredstev v državnem proračunu še ostalo naprej za novo vlado, ne vem, milijardo 400 ali koliko, in si mislim, da ne bi delali na novo problemov in na novo dražili nekih stvari po teh pogodbah, ampak da bi se o teh stvareh tukaj tudi pogovorili. Tukaj bi se bilo treba pogovoriti še o tistih delih cestišč oziroma gradnji avtocest, ki so v teku. V mislih imam recimo AC Ptuj-Macelj, ki je zelo pomembna za turizem. Tukaj imam občutek, da dela stojijo in o teh stvareh bi bilo treba opraviti razpravo tudi v državnem zboru. Vem, da mi zdaj minister ne more odgovoriti, zato bi pač po ustreznem členu predlagal, da se opravi takšna razprava v državnem zboru.«

O predlogu poslanca SLS Janeza Ribiča bo državni zbor v okviru glasovanj odločil jutri, v torek, 20. maja 2014.


Objavljeno: 20.05.2014