Nežika Pavlič, kandidatka skupne liste NSi in SLS, na soočenju Mladinskega sveta Slovenije Mladi organiziramo razgovor za službo

Mlade je treba spodbuditi, da se aktivirajo v politiki, da gredo na volitve, ker se jih politika tiče, tiče se vseh nas

Ljubljana, 21. maj 2014 – Kandidatka skupne liste NSi in SLS Nežika Pavlič je v ponedeljek sodelovala na soočenju kandidatov za evropske poslance, ki ga je organiziral Mladinski svet Slovenije in je tokrat potekalo drugače: kandidati so se v kratkem uvodnem nagovoru predstavili in podali svoje razloge, zakaj so najboljši kandidati za službo evropskega poslanca, nato pa so po tri minute sedeli za vsako izmed dvanajstih miz in vsakič odgovarjali na vprašanja drugih mladih izpraševalcev. Organizatorji so to poimenovali »speed-dating« oziroma krožno hitrostno soočenje.

Nežika Pavlič je v svojem uvodnem govoru poudarila, da bo skupna lista NSi in SLS spodbudila gospodarstvo in poskrbela, da bodo mladi dobili službe. Je dobra kandidatka za evropsko poslanko, ker bo zastopala interese mladih, ker ima dovolj energije, da bo zdržala dolge delovne dneve, in ker težave vidi kot izzive, je povedala. V Evropskem parlamentu bi ob izvolitvi največ naredila na področju mladinske politike in regionalnega razvoja.

Na vprašanje o zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu, za kar se na mesec porabi 180 milijonov evrov na mesec, je dejala, da je to po njenem mnenju tratenje denarja. Ta denar bi vložila v izobraževanje, štipendiranje in boljšo zaposljivost mladih. O problemu dvojnega obdavčevanja je izpostavila, da onemogoča mladim izpeljati svoje ideje. Zavira mobilnost, gospodarstvo in slabša pogoje v periferiji. Višjo stopnjo socialne države lahko dosežemo s safety-net mehanizmom oziroma varnostno mrežo, iz katere bi vplačane davke samostojnih podjetnikov uporabili za njihovo socialno blagajno.

Pri temi evropskih sredstev je Nežika Pavlič povedala, da je katastrofa, da sredstva niso izkoriščena. »To je bila velika priložnost ki je prišla z veliko odgovornostjo. Ta se ni uresničila, jaz bi aktivno spodbudila črpanje. Tudi informirati bi morali ljudi, da se lahko in kako se lahko prijavijo za ta sredstva,« je dejala, saj premalo ljudi ve za to možnost in kakšen je postopek. »Rabimo vlado ki bo znala izrabiti možnosti, ki jih ponujajo kohezijska sredstva. Zmanjšati je treba birokratizacijo, da se bo dalo porabiti sredstva ki so na voljo za infrastrukturne in druge projekte,«

Za primer izpeljave zamisli na ravni Evropskega parlamenta je mlade spomnila na uspeh nosilca skupne liste NSi in SLS evropskega poslanca Lojzeta Peterleta, ki je dal predlog za brezplačni roaming, ki bo že kmalu začel veljati v državah članicah EU.

Odhajanje mladih v druge države na izobraževanje in nabiranje delovnih izkušenj je treba spodbujati, obenem pa je v Sloveniji treba poskrbeti za spodbudno gospodarsko okolje, ki ustvarja nova delovna mesta, ki bodo te izkušene mlade privabile nazaj. Ob tem je Nežika Pavlič poudarila: »Neformalno izobraževanje pozitivno in močno vpliva na formalno.«

Dober način vračanja zaupanja v politiko je po mnenju Nežike Pavlič aktivacija mladih in medsebojno spodbujanje izražanja in izmenjave mnenj, o tem je povedala: »Mlade je treba spodbuditi, da se aktivirajo v politiki, da gredo na volitve, ker se jih politika tiče, tiče se vseh nas.«


Objavljeno: 21.05.2014