Mag. Monika Kirbiš Rojs: Našim perspektivnim podjetjem bi pomagala odpreti kakšna vrata v svet

Mag. Monika Kirbiš Rojs – Intervju s kandidatko za evropsko poslanko skupne liste NSi in SLS

Ljubljana, 22. maj 2014 – Objavljamo intervju s kandidatko SLS mag. Moniko Kirbiš Rojs, ki je ena izmed štirih kandidatov SLS na skupni listi NSi in SLS za volitve v Evropski parlament 2014.

 

V primeru izvolitve, kaj bodo vaše prednostne naloge?

 

Če bi bila izvoljena v EU parlament, bi se takoj aktivno vključila v oblikovanje ukrepov: za povečanje tako stroškovne kot izvozne konkurenčnosti Evrope in njenih držav članic, torej tudi slovenskega gospodarstva, za povečanje stopnje in stabilnosti zaposlenosti mladih, in da čim več mladih preide v podjetništvo. Trudila bi se za življenjske razmere, v katerih se ljudje ne bi več soočali s pomanjkanjem osnovnih dobrin, kot sta čista pitna voda in kanalizacija, kar je pogoj za kakovostno življenje in s tem za osnovni namen obstoja EU.

 

Kot magistrica ekonomskih znanosti in nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, pristojni za kohezijsko politiko in črpanje evropskih sredstev, imate na tem področju ogromno izkušenj. Kako boste svoje znanje lahko unovčili v evropskem parlamentu ob morebitni izvolitvi?

 

V primeru izvolitve v Evropski parlament bi si najprej oblikovala ekipo mladih sodelavcev, s katerimi bi skupaj delali zlasti na področju razvojne politike EU, ki je že od nekdaj moje veliko veselje. Včlanila bi se v Odbor EP za regionalno politiko in delala zlasti na spremembah zakonodaje v smeri debirokratizacije postopkov pri črpanju evropskih sredstev, ki bi jih predlagala tudi Vladi RS. Našim perspektivnim podjetjem bi pomagala odpreti kakšna vrata v svet. In nenazadnje, v Slovenijo bi pripeljala kakšen dober razvojni projekt.

 

Kje je največja težava, da je Slovenija v tako velikem zaostanku pri črpanju evropskih sredstev?

 

Težave izvirajo zlasti iz naslednjega:

  • Prepogoste menjave odgovornih oseb na ministrstvih (9 ministrov v petih letih).
  • V Sloveniji ne znamo izvajati infrastrukturnih projektov, ne glede na to ali so financirani iz domačega ali iz evropskega proračuna; to dokazuje primer Pomurskega vodovoda, ki je vreden nekaj manj kot 150 milijonov evrov, pa je bilo potrebnih deset let priprav, da se je sploh začel v letu 2013 graditi, čeprav v Pomurju nekateri še niso imeli vode (programsko obdobje kohezijske politike pa traja sedem let).
  • Zapletena domača zakonodaja in birokratski postopki; želim si, da bi imel nekdo mandat osmih let in bi enostavno prečistil vso domačo zakonodajo po vzoru neke uspešne evropske države, npr. Avstrije; seveda se pri tem ne bi smel ozirati na lobije in politično škodo, ki bi jo pri tem utrpel.
  • Centraliziran sistem črpanja evropskih sredstev; za vsak projekt in evro se je treba iti npr. iz Maribora ali Murske Sobote pogajati v Ljubljano; del pristojnosti bi se lahko prenesel na regionalno raven ob ustrezno usposobljenih ekipah.

 

Z vašega Facebook profila se vidi, da radi jadrate. Je to edini »adrenalinski« šport s katerim se ukvarjate?

 

Da, rada jadram, ker sem enostavno zaljubljena v morje in ker mi veter dobesedno odnese vse skrbi, ki se naberejo med letom. Sicer pa rada tudi kolesarim in se sprehajam s svojim psom ter postorim kaj okoli hiše. Prav tako zelo rada kaj skuham, letos sem naredila tudi svojo prvo marmelado, jo dizajnersko opremila in jo namenila za darila svojim prijateljem.


Objavljeno: 22.05.2014