Poslanka SLS Jasmina Opec: Slab zakon bo v humanitarni in športni prostor vnesel obilico nepotrebne zmede

Ljubljana, 22. maj 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 11. točki dnevnega reda, to je na ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, je četrti dan zasedanja Državnega zbora Republike Slovenije na 25. redni seji predstavila poslanka SLS Jasmina Opec:

 

»Naj že kar na začetku povem, da v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke tudi pri ponovnem odločanju ne bomo podprli novele Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Zakon je po našem mnenju slab in bo v humanitarni in športni prostor vnesel obilico nepotrebne zmede, kar slovenskemu športu in invalidskim ter humanitarnim organizacijam ne bo prineslo nobene koristi. A naj se vrnem nekoliko nazaj. V okviru prejšnje koalicije, del katere je bila tudi Slovenska ljudska stranka, smo sprejeli zakon, ki je po našem mnenju vzpostavil bolj uravnotežen, transparenten in nenazadnje bistveno bolj demokratičen način izbire članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij, fundacije, ki odloča o delitvi sredstev za tiste športne organizacije, športnike, trenerje, zaradi katerih je bila fundacija pravzaprav ustanovljena. Poleg tega so se s to novelo spremenili še pogoji glede nezdružljivosti članov sveta fundacije, ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je določilo tudi opravljanje administrativnih nalog za fundacijo. Določilo se je tudi nepoklicno opravljanje funkcije predsednika sveta fundacije. Predlagana novela pa v grobem vrača nazaj takšno stanje, kot je bilo pred uveljavitvijo zadnje novele tega zakona 2012. Tako se ponovno vzpostavlja sistem imenovanja članov Sveta Fundacije za šport na način, po katerem bo največ članov, kar 12, neposredno predlagal Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Naj spomnim, da je bila po zadnji noveli tega zakona uveljavljena ureditev, po kateri je 14 članov v imenovanje državnemu zboru predlagal Strokovni svet Vlade Republike Slovenije za šport, ta pa je pridobil predloge članov s strani nacionalnih športnih zvez s področja individualnih, kolektivnih športov, športne rekreacije, neolimpijskih športnih panog, občinskih športnih zvez, športnikov ter športnih trenerjev oziroma strokovnjakov. Predlagani zakon sicer delno sledi podobnemu principu, kot smo ga zasledovali s prejšnjo novelo zakona, da bodo zgoraj navedeni športni deležniki lahko predlagali člane v izvolitev olimpijskemu komiteju, vendar je po mnenju Poslanske skupine Slovenske ljudske stranke v takšnem načinu predlaganja preveč možnosti za manipulacije. Pred uveljavitvijo prejšnje novele so namreč člani Skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez lahko odločali le o paketu kandidatov, ki so pred tem šli skozi sito izvršilnega odbora olimpijskega komiteja. Nezanemarljivo tudi ni bilo dejstvo, da so imele nekatere športne zveze na skupščini olimpijskega komiteja sicer pravico glasovanja, vendar je bil njihov glas, če se izrazim v športnem žargonu, nič točk. Tovrsten način imenovanja po mnenju poslancev Slovenske ljudske stranke ni bil ne transparenten ne demokratičen, koneckoncev pa tudi ni zagotavljal uravnotežene zastopanosti nacionalnih športnih zvez v svetu fundacije. V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke smo mnenja, da je treba dati športnikom, ki so eni največjih ambasadorjev naše države, ustrezne pogoje za delovanje in tudi dovolj finančnih sredstev za nastopanje na svetovnem parketu kot tudi za spodbudo mlajšim generacijam, zato je za nas ključen predvsem način razdelitve sredstev, s katerimi razpolaga Fundacija za financiranje športnih organizacij. S takšnimi rešitvami, kot so predlagane v tej noveli Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, pa ponovno dajemo formo pred vsebino, kar se še nikoli ni izkazalo za pozitivno, zato že, kot rečeno, v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke predlagane novele tudi pri ponovnem odločanju ne bomo podprli.«


Objavljeno: 22.05.2014