Poslanec SLS Jakob Presečnik: Nikoli ne moremo do konca opraviti nalog glede zaščite, lahko pa marsikaj storimo za ublažitev posledic vodnih ujm

Ljubljana, 22. maj 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 4. točki dnevnega reda, to je na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, skrajšani postopek, je četrti dan zasedanja Državnega zbora Republike Slovenije na 25. redni seji predstavil poslanec SLS Jakob Presečnik:

»O spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah smo danes že precej in govorili in precej slišali, zato ne mislim poudarjati vsebine tega predloga novele zakona in lahko tudi v imenu Poslanske skupine Slovenske ljudske stranke povem, da pozdravljamo predlagano novelo, ki jo razumemo kot naslednjo stopničko pri odpravi administrativnih ovir in poenostavljanju raznih upravnih postopkov. Tako da, kar se tiče sprememb zakona, mi dovolite, da praktično ne rečem nič več.
Glede na to pa, da urejamo področje voda, pa smo si sicer kar enotni povsod, torej v  vseh poslanskih skupinah, da imamo tu na zakonodajnem, predvsem pa na organizacijskem področju, še marsikaj za postoriti tako na ravni države kot na ravni naših regij na eni strani oziroma pri protipoplavni zaščiti in na drugi strani pri oskrbi s pitno vodo. Me veseli, da so se te stvari že začele urejati v prejšnji vladi, da sedanja vlada oziroma vodstvo ministrstva in tega zdaj in prejšnjega, da tudi nadaljuje s temi pripravami in zagotovo je, glede na to, da smo v situaciji, kakršni smo, da bo očitno ostalo za naslednjo garnituro na ministrstvu še dovolj ali pa celo preveč dela. In ko se pogovarjamo o urejanju področja voda na današnji dan, ne morem mimo tega, da izpostavim to veliko tragedijo, ki je doletela nekatere naše prijateljske narode. Še pred enim tednom si ne bi mogli niti v sanjah predstavljati, kaj se bo zgodilo na velikem področju, predvsem v Bosni in Hercegovini in Srbiji ter delno tudi na Hrvaškem. To seveda kliče k temu, da na tem področju praktično nikoli ne moremo do konca opraviti naloge glede zaščite, da pa lahko marsikaj storimo za  ublažitev posledic vseh teh ujm. Konec koncev, tudi zgodovina v Sloveniji, zgodovina poplav in ujm v Sloveniji ni nepopisan list papirja, ampak imamo še za časa našega spomina, predvsem tisti, ki smo malo starejši, kar precej katastrofalnih dogodkov v novejši zgodovini Slovenije. In zaradi tega je še kako pomembno, da vse ukrepe primerno in pravilno načrtujemo ter jih tudi izvajamo in da na drugi strani, glede na pomanjkanje finančnih sredstev, v kar največji meri izkoristimo tudi možnost koriščenja evropskih sredstev. Dejstvo je, da se v zadnjih desetletjih izmenjujeta suša in povodenj in kot rečeno, zaradi tega je problem še toliko večji. Enako seveda na drugem področju oskrbe s pitno vodo, kjer je ravno tako naša obveza, da evropska sredstva koristimo, in ne vem, zakaj bi, če imamo na razpolago evropska sredstva, koristili izključno domača. Tudi zato je tako pomembno, da realiziramo, še enkrat poudarjam, ta kohezijska sredstva. In kot rečeno, v poslanski skupini bomo podprli predlog sprememb tega zakona, ker je dobrodošla vsaka administrativna ovira, ki odpade pri nekem načrtovanju in upravljanju in, kot rečeno, v poslanski skupini to podpiramo.«


Objavljeno: 22.05.2014