Poslanec SLS Janez Ribič: Dolžnost države je, da vzpostavi takšne pogoje, ki bodo športnikom omogočili dostojno življenje tudi po koncu njihove poklicne poti

Ljubljana, 27. maj 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 2. točki dnevnega reda, to je na tretjo obravnavo Predloga zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov v okviru rednega postopka, je na 66. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije predstavil poslanec SLS Janez Ribič:

»Tako, kot smo storili pri dosedanjih dveh obravnavah predlaganega zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov, bomo v Slovenski ljudski stranki temu zakonskemu predlogu tudi v tretje izrazili podporo, s čimer bomo, tako vsaj upam, slovenskim vrhunskim športnikom zagotovili vsaj minimalne pogoje za boljšo socialno varnost po končani poklicni poti. Ob vseh uspehih, s katerimi nas naši športni junaki razveseljujejo skozi vse leto, je to še najmanj, kar lahko kot politiki storimo. Kariera poklicnega športnika običajno traja od njegovih najstniških let do začetka njegovih tridesetih. Gre torej za obdobje, v katerem je človek na višku svojih moči. Običajni ljudje to obdobje izkoristijo za šolanje, začetek poklicne kariere, krepitev socialnih stikov, tudi ustvarjanje družine, medtem ko je večina poklicnih športnikov zaradi treningov, tekem in nenehnih potovanj za vse to precej prikrajšana.
Tako po koncu aktivne športne kariere številni izmed njih ostanejo brez vidnejše izobrazbe, kar jim otežuje pot do stabilne zaposlitve in posredno do socialne varnosti. To je še posebej problematično, če poklicni športnik v času svoje kariere ni dosegal najbolj vrhunskih rezultatov, ki zagotavljajo več sredstev na njegovem bančnem računu.
Predlagani Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov po našem mnenju predstavlja dobro podlago za urejanje blažjega prehoda poklicnega športnika iz aktivne kariere v običajno življenje, če se smem tako izraziti. Zakon namreč vpeljuje premostitveni sklad, v katerega bo poklicni športnik sam oziroma njegov delodajalec plačeval prispevke, ki bodo odvisni od višine njegovih dohodkov, kot osnova za izplačevanje prispevkov pa se bo uporabila bruto višina dohodkov plač, nagrad, sponzorskih sredstev. Sredstva, ki se bodo zbrala na športnikovem osebnem računu znotraj premostitvenega sklada, bo športnik lahko koristil po koncu svoje  kariere, bodisi v obliki premostitvene rente, ki mu jo bo mesečno izplačevala ena izmed zavarovalnic, na katero se bodo prenesla vplačana sredstva iz sklada, bodisi v enkratnem izplačilu, če višina izbranih sredstev na njegovem računu ne bo presegla pet tisoč evrov. Pri tem velja opozoriti, da bo obveznost za plačilo davka nastopila pri izplačilu sredstev športnikov, medtem ko se davek pri plačevanju v sklad načeloma ne bo obračunaval. Upamo, da bo tako ostalo tudi pri obravnavi ostalih davčnih zakonov, ki jih bomo obravnavali in predstavljajo podlago za izboljšavo poslovnega okolja. Po mnenju Poslanske skupine Slovenske ljudske stranke je dolžnost države, da tudi s konkretnimi ukrepi vzpostavlja takšne pogoje, ki bodo športnikom omogočali dostojno življenje tudi po koncu njihovih poklicnih poti. To je nenazadnje tudi naša moralna odgovornost.

Že v minulih obravnavah smo izrazili razočaranje nad vlado oziroma ministrstvom, pristojnim za šport, ki bi po našem mnenju moralo biti tisto, ki predlaga sistemske rešitve za zagotavljanje socialne varnosti vrhunskih športnikov. V primeru sprejetja tega zakona bo vlada vendarle primorana poiskati način, da bo določbe zakona spravila v življenje. Poslanke in poslanci Slovenske ljudske stranke ocenjujemo,da predlagani zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov vzpostavlja eno izmed poti do znanega cilja, to je večje socialne varnosti športnikov po koncu kariere, zato bomo predlagani zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov podprli tudi tretjič. Podprli bomo tudi predlagane amandmaje, ki besedilo zakona še izboljšujejo.«


Objavljeno: 27.05.2014