Poslanka SLS Jasmina Opec: Pravosodni sistem odloča o najbolj osnovnih elementih človekovega življenja, zato mora uživati popolno zaupanje državljanov in razvijati največjo mero pravičnosti

Ljubljana, 3. junij 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k obravnavi Predloga priporočila v zvezi z izvajanjem načela pravne države z vidika učinkovitosti, nepristranskosti in neodvisnosti pravosodja, je na današnji 68. izredni seji obrazložila poslanka SLS Jasmina Opec.

»V tem mandatu Državnega zbora Republike Slovenije smo se veliko pogovarjali o stanju v pravosodju. O tem, ali ima pravosodje v Sloveniji težave, ali potrebujemo celovito reformo pravosodja, ali takšna ureditev pravosodja, kot jo imamo, zagotavlja najvišje standarde pravne države in pravičnosti. Mnenja so seveda bila, tako kot  danes, različna. Nekateri ste trdili, da pravosodje ne potrebuje nobenih sprememb, da se zakonodajna veja oblasti nima pravice ukvarjati s sodno. Da je vse opozarjanje na nedelovanje pravosodnega sistema zgolj posledica nestrinjanja s posameznimi odločitvami sodne veje oblasti. Ali je res vse prav in dobro, tako, kot bi moralo biti? Evropska komisija v svojem poročilu o pregledu stanja na področju pravosodja v Evropski uniji ugotavlja, da spada Slovenija, kljub največjemu številu sodnikov na 100.000 prebivalcev in kljub četrtemu najvišjemu proračunu za pravosodje, med države članice z najhujšimi težavami v pravosodju. Lanska raziskava OECD ugotavlja, da so v Sloveniji sodni postopki dolgotrajni predvsem zaradi nizke produktivnosti sodnikov, neustreznega odkrivanja dolgotrajnih ali problematičnih zadev in slabe porazdelitve odgovornosti znotraj sodišč. Ocene Svetovnega ekonomskega foruma kažejo, da se je v Sloveniji povečala neučinkovitost pravnega okvira pri reševanju sporov in izpodbijanju predpisov. Čeprav nekateri tem poročilom oporekate, češ da niso zajeti vsi podatki oziroma da ni bila izbrana prava metodologija, pa ostaja nesporno dejstvo, da vse več primerov iz realnega življenja, primerov, ko državljanke in državljani svojo pravico neuspešno iščejo več let, ko posamezniki zlorabljajo sistem za lastne koristi in ko se zdi, da nekateri kljub še tako spornim dejanjem ostanejo vedno varni pred roko pravice, drugi pa ne, sproža pri državljanih občutek nedelovanja pravosodnega sistema. Na žalost ne velja, da bi bilo pravo enako pravičnosti, in na žalost obstaja veliko krivic znotraj pravosodnega sistema.

Veliko primerov smo danes že slišali. Navedenih je bilo kar nekaj v podkrepitev enih in drugih stališč. Pa naj sama dodam še enega, ki prihaja iz mojega okolja. Iz vrst pravosodja smo slišali prejšnje dni, da stečajni postopki pri nas trajajo tako dolgo zato, ker stečajni upravitelji, posebej v teh časih, ne morejo prodati premoženja iz stečajne mase. Pa je to popolnoma res oziroma ali je v vseh primerih to res? 2009 je  Mura šla prvič v stečaj, veliki pomurski velikan. Veliko nepremičnin ter ostalih stvari se je znašlo v stečajni masi. Stečajni upravitelj je takrat dobil nalogo, da to premoženje iz stečajne mase proda in poplača upnike. Da v prvi vrsti iz tega, kar proda, poplača dolgove, ki jih ima do delavcev. Nekaj te stečajne mase se je res prodalo, veliko pa je ostalo neprodanega, pa ne zaradi tega, ker ne bi bilo kupcev. Za nakup nepremičnin iz stečajne mase so se zanimale državne institucije, ki so želele v prazne nepremičnine preseliti svoje urade. Zanimali so se pošteni podjetniki, ki so tam želeli odpreti svoje poslovalnice, pa so vsi naleteli na isto zgodbo, na take ali drugačne izgovore, ki so pripeljali do tega, da se nepremičnin na koncu ni prodalo in dolgovi do delavcev še danes niso poravnani. Stečajni upravitelj še vedno vodi stečaj in še vedno je deležen izplačevanja stečajnih nagrad. Toliko o pravičnosti pravosodnega sistema. Dosedanja praksa nam je pokazala, da pravosodni sistem sam ni sposoben izločiti določenih posameznikov oziroma se sam očistiti, zato smo pričakovali od izvršilne veje oblasti, od ministra Pličaniča, določene konkretne zakonske spremembe na tem področju. Začel je spodbudno. Konec 2012 nam je predstavil obsežen paket sprememb na področju pravosodja, od temeljev, od sprememb izobraževanja, od sprememb pravosodnega izpita do sprememb v konkretnih postopkih. Peščica tega je bila uresničena, velika večina pa je ostala nekje v predalu. Upamo, da bo naslednji minister oziroma ministrica za pravosodje imel pokončno držo in bo pripravljene zakonske spremembe uspel spraviti skozi parlament kljub takim ali drugačnim pritiskom tudi s strani akterjev pravosodnega sistema.
Med področji, ki morajo doživeti čim prejšnje spremembe za uspešnejše in pravičnejše pravosodje, bi ponovila tiste, na katere smo v Slovenski ljudski stranki že opozarjali:

–       celovita reforma stečajne zakonodaje, ki ne bo dopuščala polnjenja bančnih računov stečajnih upraviteljev na račun upnikov, predvsem delavcev, in ki bo v večji meri najhitreje omogočila nadaljevanje poslovnega procesa zdravega jedra podjetij;

–       alternativno reševanje sporov; sodišča so vsako leto obremenjena z velikim pripadom novih zadev, zato je pomembno, da se ustvari okvir, ki bo spodbujal alternativno reševanje sporov, mediacijo in arbitražo, ki bosta predvsem v gospodarskih in delovnih sporih povečali hitrost reševanja zadev ob nižjih stroških, kot jih daje sodni postopek;

–       dejanska učinkovita zaplemba premoženja v primerih gospodarskega in ostalega organiziranega kriminala;

–       odprava vračanja zadev nazaj na nižjo stopnjo, ponovnost sojenja; druga stopnja naj odločbo, če odloči, da je treba izdati drugo, odpravi odločbo, izdano na prvi stopnji, in izda novo. S tem bi se postopek do pravnomočnosti skrajšal in razbremenila bi se sodišča prve stopnje;

–       prenos večine funkcij sodne preiskave na državno tožilstvo, s čimer se razbremeni današnje preiskovalne sodnike, ki bi po tej spremembi lahko hitreje in učinkoviteje sodili o kazenskih zadevah;

–       sprememba izobraževalnega programa bodočih pravnikov v smeri krepitve kritičnega razmišljanja in večjega poudarka praktičnemu izobraževanju;

–       odprta in javna razprava o spremembi sodniškega mandata z možnostjo uvedbe poskusnega mandata, po preteku katerega bi se po strokovnih kriterijih upoštevalo učinkovitost in strokovnost sodnikovega dela ter s tem primernost za nadaljnje opravljanje sodniške funkcije.

Pravosodni sistem odloča o najbolj osnovnih elementih človekovega življenja, o osebni svobodi, o premoženju posameznika, o človekovem dostojanstvu, zato mora uživati popolno zaupanje državljanov in razvijati največjo mero pravičnosti. In enaka pravna država, enaka za vse, pravica, enaka za vse državljane, bo ena izmed glavnih prioritet Slovenske ljudske stranke tudi v prihodnjem mandatu.«


Objavljeno: 03.06.2014