Imenovanje člana Evropske komisije iz Republike Slovenije ostaja v rokah Vlade RS v odstopu

Ljubljana, 6. junij 2014 – Danes se je v Državnem zboru RS nadaljevala 37. nujna seja Odbora DZ RS za zadeve Evropske unije, sklicana na zahtevo SLS in NSi. V zahtevi za sklic te nujne seje sta SLS in NSi predlagali točko dnevnega reda Imenovanje člana Evropske komisije iz Republike Slovenije ter predlagali, da se na seji sprejmeta naslednja sklepa:

–       »Odbor za zadeve Evropske unije predlaga Vladi Republike Slovenije, da za kandidata za člana Evropske komisije iz Republike Slovenije Svetu in izvoljenemu predsedniku Evropske komisije predlaga izvoljenega poslanca v Evropski parlament iz liste, ki je na letošnjih volitvah v Evropski parlament dobila največ glasov.

–       Hkrati Odbor za zadeve Evropske unije predlaga Vladi Republike Slovenije, da se o izbiri omenjenega kandidata posvetuje z Odborom za zadeve Evropske unije.«

SLS je predloga sklepov z NSi vložila zaradi nedopustnosti položaja, ko o najpomembnejši slovenski funkciji v EU odloča Vlada RS v odstopu, ki nima legitimnosti.

Podpredsednica in poslanka SLS Jasmina Opec je na seji odbora izpostavila: »Če bo novi slovenski komisar v Evropski komisiji izbran po drugačnem ključu od volje ljudi na volitvah, bo naslednjič volilna udeležba še manjša!«

Predloga sklepov sta bila zavrnjena in tako postopek imenovanja člana Evropske komisije iz RS ostaja nedorečen in v rokah odstopljene Vlade RS, ki opravlja tekoče posle.


Objavljeno: 06.06.2014