Predsednik SLS Franc Bogovič na poslovnem zajtrku AmCham o ključnih gospodarskih in reformnih izzivih za Slovenijo

Ljubljana, 6. junij 2014 – Predsednik SLS Franc Bogovič se je na povabilo Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham) udeležil poslovnega zajtrka »AmCham o ključnih gospodarskih in reformnih izzivih za Slovenijo«, na katerem je imel osrednji nagovor generalni direktor Direktorata za gospodarske in finančne zadeve Evropske komisije Istvan P. Szekely, ki je pristojen za Slovenijo.

Predsednik SLS Franc Bogovič, ki se je poslovnega zajtrka AmCham udeležil kot edini voditelj politične stranke, čeprav so organizatorji povabili vse, je uvodoma kot prvi razpravljavec dejal, da se z vsemi zadnjimi ugotovitvami in priporočili strinja, ter da ga to mnenje Evropske komisije ni presenetilo.  Po njegovih besedah je Slovenija v času svoje samostojnosti naredila veliko napak, zdaj pa je čas, da si v politiki vsi snamejo maske in se realno pogledajo ogledalo. »V Sloveniji imamo realno življenje v gospodarstvu in na lokalni ravni, le na nacionalni ravni imamo nerealno življenje,« je Bogovič ponazoril konstantno zatiskanje oči na ravni vodenja države in s tem nesposobnost pravilnega ukrepanja, če vladajoči niso pripravljeni niti videti niti priznati vseh problemov. Pristavil je, da morajo politiki sneti maske, preučiti, kako stvari stojijo, in se nemudoma odzvati. Bogovič je izrazil tudi pričakovanje, da bo v volilni kampanji pred skorajšnjimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami razprava namenjena ravno temu: problemom, ki jih imamo, in kako jih najuspešneje reševati, da bomo Slovenijo spet potegnili v razvojno obdobje.

Ključno sporočilo g. Szekelyja je, da mora Slovenija nadaljevati z reformami – in ker so težave v glavnem značilno slovenske, mora rešitve najti doma.  Ocenil je, da so težave, s katerimi se danes sooča Slovenija, najprej posledica prepočasnega odziva na krizo.

Po tem ko se je Slovenija v zadnjih letih lotila več ključnih reform, zlasti v finančnem sektorju, Evropska komisija po njegovih besedah pričakuje, da bo prihodnja vlada nadaljevala v isti smeri in dokončala reformni program.

Priporočila Evropske komisije Sloveniji, objavljena v ponedeljek, je Szekely razdelil v štiri skupine. V prvi skupini so predlogi, kako naj Slovenija zagotovi makroekonomsko stabilnost. Okolje mora biti stabilno in predvidljivo, vladne prednostne naloge pa jasne. V drugo skupino sodijo nasveti, vezani na vzpostavitev podpore domačim politikam, in sicer v okviru domačih institucij, kot je denimo Banka Slovenije. V nadaljevanju je omenil priporočila iz tretje skupine, namenjena obnovi potencialov rasti. Sem sodijo ukrepi za zagotavljanje konkurenčnosti, privatizacija bank in privatizacija drugih državnih podjetij, prestrukturiranje podjetij v težavah ipd. Četrta skupina priporočil se po njegovih besedah nanaša na vzpostavitev ustreznega poslovnega okolja. Posebej je Szekely izpostavil še pomen boja zoper korupcijo, ki je je po njegovem prepričanju zelo nevarna za gospodarsko rast.

“Problemi v Sloveniji so v glavnem značilno slovenski, zato je treba tudi rešitve zanje najti doma. Samo s trdno odločenostjo, nacionalnim konsenzom in politično odgovornostjo bo mogoče znižati javni dolg in uspešno nadaljevati reforme,” verjame.

 

Avtorstvo:  SLS, STA

Fotografije z dogodka si lahko ogledate tukaj.


Objavljeno: 09.06.2014