Poletne možnosti: volimo lahko tudi z ležalnika na plaži

Spoštovani člani in prijatelji Slovenske ljudske stranke,

v nedeljo, 13. julija 2014, bodo v Sloveniji potekale predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.

Ker morda nekateri od vas na volilno nedeljo ne boste v domačem kraju, kjer bi lahko volili na svojem volišču, objavljamo navodila drugih možnosti glasovanja.

Imate kar nekaj možnosti: volite lahko predčasno, v drugem kraju v Sloveniji ali po pošti iz Slovenije. Iz tujine lahko volite po pošti ali na diplomatskih predstavništvih. To pomeni: če ste na morju lahko glasovnico izpolnite tudi na plaži, le oddati jo morate pravočasno.

Če boste v tujini, si lahko podrobna navodila ogledate pod prvo točko.

Za glasovanje na drugem volišču v Sloveniji (volišča OMNIA) glejte drugo točko.

Če 13. julija 2014 ne boste mogli glasovati, si navodila za predčasno glasovanje oglejte pri tretji točki.

Če pa boste v zdravilišču, si oglejte točko štiri.

Bodite pozorni na navedene roke. Za volitve iz tujine morate ODDATI NAMERO NAJKASNEJE DO TEGA ČETRTKA, 12. JUNIJA 2014 DO 24. URE!

Vabljeni ste, da se udeležite letošnjih predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.

Svoj glas lahko oddate na volišču ali z enim od spodaj omenjenih načinov.

 

1. VOLITVE IZ TUJINE

 

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, lahko glasujejo na dva načina:

 1. na diplomatsko-konzularnem predstavništvu (v nadaljevanju: DKP)
 2. po pošti iz tujine

 

Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero o glasovanju iz tujine sporočiti državni volilni komisiji NAJKASNEJE DO ČETRTKA, 12. JUNIJA 2014 DO 24. URE. To lahko storijo z obvestilom, ki je objavljeno tukaj, in sicer na tri načine:

 • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

 • po faksu na številko: 00386 1 43 31 269

 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk@dvk-rs.si

 

V volilnem imeniku se pri imenu in priimku volivca naredi oznaka, na kakšen način glasuje. Če volivec pošlje obvestilo o glasovanju po pošti, mu volilni odbor ne sme dovoliti, da glasuje, tudi če se pojavi na volišču.

 

NA POŠTO MORATE OBVESTILO O NAMERI ODDATI NAJKASNEJE JUTRI, SAJ MORA DVK OBVESTILO PREJETI NAJPOZNEJE 12. JUNIJA 2014 DO 24. URE!

Velja rok prispetja – prepozno prejeto obvestilo se zavrže kot prepozno vloženo! 

 

Možnosti glasovanja iz tujine:

 Glasovanje na DKP

Volivci, ki glasujejo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, bodo vpisani na poseben seznam. Na dan glasovanja se zglasijo med 9. in 17. uro po lokalnem času na volišču na DKP, kjer postopek glasovanja poteka enako kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico). Posebnega obvestila o vpisu na seznam glasovalcev ti volivci ne prejmejo, če so pravočasno vložili prijavo za glasovanje na DKP.

Glasovanje po pošti

Volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo:

 • na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov bo izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo)
 • na naslov DKP Republike Slovenije, na katerem je volišče (gradivo mora prispeti do odprtja volišča)

 

2. VOLITVE NA DRUGEM VOLIŠČU V SLOVENIJI – OMNIA

 

Na tem volišču lahko glasujejo volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj svojega okraja, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.

Okrajne volilne komisije določijo volišče OMNIA, na katerem glasujejo volivci, ki so iz drugega kraja (npr. volivec iz Maribora želi glasovati v Ljubljani).
Volivec, ki bo na dan glasovanja zunaj kraja stalnega prebivališča in želi glasovati na volišču zunaj svojega okraja stalnega prebivanja, mora svojo namero sporočiti na okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče.
Obvestilo lahko volivci pošljejo na obrazcu, ki je objavljen tukaj.

Obvestilo lahko pošljejo:

 • po pošti na naslov okrajne volilne komisije
 • po faksu na številko okrajne volilne komisije
 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije

 

Volivci morajo obvestilo poslati najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja. 

Velja rok prispetja – prepozno prejeto obvestilo se zavrže kot prepozno vloženo! 

Volivec, ki je sporočil okrajni volilni komisiji, da želi glasovati na volišču zunaj območja svoje okrajne volilne komisije (na volišču OMNIA), se na dan glasovanja med 7. in 19. uro zglasi na posebnem volišču v kraju, ki si ga je izbral.

 

Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca.

 

Volišča OMNIA najdete tukaj.

 

3. PREDČASNO GLASOVANJE

 

Volivke in volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko predčasno glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije, vendar ne prej kot pet dni pred dnevom glasovanja in ne pozneje kot dva dni pred dnevom glasovanja. Volivke in volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik (na upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče).

Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca.

 

4. GLASOVANJE PO POŠTI IZ SLOVENIJE

 

Po pošti lahko glasujejo:

 

 • oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu
 • volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih
 • volivci, ki so na dan glasovanja v zavodu za izvrševanje kazenskih sankcij

 

Obvestilo za glasovanje po pošti iz Slovenije je treba poslati na okrajno volilno komisijo ali volilno komisijo volilne enote deset dni pred dnevom glasovanja.

Obvestilo za glasovanje po pošti  se dobi v zavodu, kjer je volivec, ali na spletni strani državne volilne komisije.

 

 

 


Objavljeno: 10.06.2014