Predsednik SLS Franc Bogovič: Pričakujemo, da bo Vlada RS upoštevala sklepe parlamentarnega odbora za finance in tako zagotovila preglednejše delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank

Odbor za finance sprejel tudi sklep, ki poziva vlado k ustanovitvi neodvisne javne preiskave negospodarnih ravnanj v bančnem sistemu

Ljubljana, 12. februar 2014 – Predsednik SLS Franc Bogovič je kot predlagatelj včerajšnje nujne seje Odbora DZ RS za finance in monetarno politiko o problematiki v imenu Poslanske skupine SLS izrazil zadovoljstvo nad opravljeno razpravo v zvezi z nejasnostmi pri delovanju Družbe za upravljanje terjatev bank, ki upravlja s slabimi terjatvami prenesenimi iz slovenskih poslovnih bank. »Šele včerajšnja seja je ponudila nekaj odgovorov, ki smo jih zastavljali zadnja dva meseca, a tudi izpostavila zelo ostra opozorila s strani Komisije za preprečevanje korupcije in s strani Informacijskega pooblaščenca RS, da mora biti dosedanja praksa nepreglednega poslovanja in neprimernega odnosa pri komuniciranju z javnostmi nemudoma prekinjena,« je pojasnil sklicatelj seje Franc Bogovič, ki je ob tem tudi izrazil zadovoljstvo nad sprejetjem konkretnih sklepov ob koncu seje.

»V SLS smo zadovoljni, da je tudi vladna koalicija zaznala obsežnost in resnost problematike in da je prevladalo spoznanje, da si ob tako visokem finančnem bremenu ob sanaciji bančnega sistema, ne moremo privoščiti še enega paradržavnega podjetja v obliki DUTB, ki bo slabe terjatve bank upravljalo na podlagi dosedanjih slabih praks,« je še poudaril Bogovič.

Včeraj je bila izražena izredno enotna poslanska podpora noveli Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki napoveduje razkrivanje vseh podrobnosti v zvezi z bančnimi terjatvami in za katero bi si v SLS sicer želeli, da bi bila sprejeta čim prej in ne šele naslednji mesec v okviru redne seje. Prav tako je odbor pozval Vlado RS, naj javno predstavi kriterije, merila in metodologijo, po katerih se posamezne terjatve prenašajo, kako se odloča o načinu upravljanja in prodaje. Odbor tudi v kratkem pričakuje spremembe zakonodaje, ki bo DUTB zavezala k četrtletnemu poročanju Državnemu zboru RS o svojem poslovanju.

Tisto kar še posebej zbuja optimizem pa je soglasno sprejetje sklepa, ki  poziva Vlado RS k pripravi zakonodajne podlage za ustanovitev javne preiskave s strani neodvisnih strokovnjakov z odgovornostjo poročanja Državnemu zboru RS in javnosti v zvezi z negospodarnim ravnanjem v bankah, kar je tudi predlog Komisije za preprečevanje korupcije. »Razprava je pokazala, da je iskanje krivcev za negospodarna in koruptivna ravnanja v bančnem sistemu porazdeljeno med številne organe in kot tako neučinkovito. Zato v SLS resnično upamo, da bo poziv poslancev DZ RS poziv k oblikovanju enotne in neodvisne preiskave o odgovornosti za nedavni finančni zlom slovenskih bank, dovolj velika zaveza Vladi RS, da zadevo tudi izpelje,« je svoja pričakovanja strnil predsednik SLS Franc Bogovič.

 

Odbor DZ RS za finance in monetarno politiko je na včerajšnji 82. nujni seji, ki jo je zahtevala Poslanska skupina SLS, ob obravnavi problematike netransparentnosti delovanja državne Družbe za upravljanje terjatev bank in pregledne sanacije bančnega sistema, sprejel naslednje sklepe:

  1. Odbor RS za finance in monetarno politiko poziva Vlado RS naj javno predstavi kriterije, merila in metodologijo, po katerih se prenašajo posamezne terjatve na DUTB; odloča o načinu upravljanja s temi terjatvami; odloča oz. se bo odločalo o prodaji teh terjatev.
  2. Odbor DZ RS za finance in monetarno politiko poziva Vlado RS k pripravi zakonodajne podlage za ustanovitev javne preiskave s strani neodvisnih strokovnjakov z odgovornostjo poročanja Državnemu zboru RS in javnosti v zvezi z negospodarnim ravnanjem v bankah, vključenih v sistem ukrepov Republike Slovenije za zagotovitev stabilnosti bank.
  3. Odbor DZ RS za finance in monetarno politiko poziva Vlado RS k spremembi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki bo obvezala Družbo za upravljanje terjatev bank k četrtletnemu poročanju Državnemu zboru RS o lastnem poslovanju, tako kot je to uveljavljena praksa v primeru mesečnih poročil Slovenske odškodninske družbe (SOD).
  4. Odbor DZ RS za finance in monetarno politiko se je seznanil z nekaterimi pomanjkljivostmi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, na katere opozarja Komisija za preprečevanje korupcije, Informacijski pooblaščenec RS in Banka Slovenije.
  5. Odbor DZ RS za finance in monetarno politiko predlaga Vladi RS, da v okviru načrtovanih sprememb Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank prouči in upošteva predloge, ki se nanašajo na krepitev transparentnosti poslovanja in učinkovitega upravljanja terjatev s strani DUTB ter so podani s strani Banke Slovenije, Informacijskega pooblaščenca RS, Komisije za preprečevanje korupcije in Računskega sodišča RS.

Objavljeno: 12.02.2014