Izvršilni odbor SLS sprejel Nov razvojni model Slovenije

Predsednik SLS Franc Bogovič napovedal vodenje liste kandidatov SLS na parlamentarne volitve kot kandidat v slovenski prestolnici

 

Ljubljana, 16. junij 2014 –  Predsednik SLS Franc Bogovič je ob današnji seji Izvršilnega odbora SLS na novinarski konferenci skupaj s podpredsednikom SLS Janezom Tomšičem sporočil, da so člani IO SLS potrdili Nov razvojni model Slovenije, ki predstavlja tudi volilni program SLS za letošnje predčasne državnozborske volitve. Predsednik SLS Franc Bogovič je tudi sporočil, da bo svojo listo kandidatk in kandidatov SLS vodil na letošnje predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 13. Julija 2014, tudi kot kandidat, in sicer bo kot prvi predsednik Slovenske ljudske stranke na DZ RS volitvah kandidiral v slovenski prestolnici, saj se stranka namerava krepiti tudi v Ljubljani. SLS bo sicer listo svojih kandidatk in kandidatov za volitve potrjevala na jutrišnji seji Glavnega odbora SLS, ki se bo pričela ob 18. uri v Ljubljani.

Bogovič je na novinarski konferenci med drugim povedal tudi, da SLS v svojih vrstah pozdravlja tudi novega člana Mirka Zamernika, ki je strankin tudi evidentiran kandidat za letošnje parlamentarne volitve.

Kot poudarja predsednik SLS Franc Bogovič ob uvodu v Nov razvojni model SLS, je konkurenčnost podjetij garancija za ohranitev obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest in nam zagotavlja blaginjo. »Naš cilj je sprejeti ukrepe za povišanje dodane vrednosti in s tem omogočiti višje plače, ne pa zniževati obstoječih plač zaradi prenizke dodane vrednosti slovenskih podjetij. Naša naloga in poslanstvo je ustvariti pogoje za konkurenčnost podjetij v Republiki Sloveniji in s tem možnost za delovna mesta za vse državljanke in državljane. Prepričani smo, da so najboljša sociala le nova delovna mesta in redno plačilo za opravljeno delo. Smo stranka z izkušnjami, stranka preizkušenih obrazov, ki smo pustili pečat uspešnega razvoja v mnogih slovenskih občinah. Smo stranka, ki želimo tudi v bodoče na temelju dela, sodelovanja in iskanja rešitev za Slovenijo ustvariti novo upanje in zaupanje v družbo, državo, politiko,« so še temeljni poudarki Bogoviča ob razvOjno naravnanem volilnem programu SLS.

 

Po področjih je Nov razvojni model Slovenije medijem podrobneje predstavil podpredsednik SLS Janez Tomšič, ki je tudi vodil in koordiniral nastanek programa. Ti ključni poudarki so:

 

1.         POSTALI BOMO STRATEŠKI PARTNER SLOVENSKEMU GOSPODARSTVU

 • ne bomo uvedli novih ali višjih davkov ali prispevkov ali taks, ki bi kakorkoli zmanjševali privlačnost Slovenije za gospodarske naložbe,
 • ukrepe bomo sprejemali v sodelovanju z OZS in GZS,
 • z novo dohodninsko lestvico bomo znižali davčno obremenitev dela za 200 milijonov evrov,
 • s spodbujanjem sodelovanja gospodarstva in znanosti bomo dvignili dodano vrednost,
 • spodbudili bomo internacionalizacijo (izvozno usmerjenost) podjetij in turizma s poudarkom na malih in srednjih podjetjih.

 

2.         NAJBOLJŠA SOCIALA SO DELOVNA MESTA

 • delovnopravna zakonodaja bo omogočala fleksibilno zaposlovanje, odpuščanje bo vezani na objektivne razloge, odpravili bomo zaposlitev za določen čas,
 • razbremenili bomo delo tako na račun konkurenčnosti kot višjih plač,
 • preoblikovali bomo Zavod za zaposlovanje v agencijo za delo,
 • z višjo dodano vrednostjo bomo omogočili dostojnejše plačilo delavcem,
 • ustvarili bomo pogoje za zaposlitev mladih.

 

3.         SLOVENSKA HRANA, VODA, LES – SLOVENSKI NACIONALNI INTERES

 • povečali bomo prehransko samooskrbo kot eno temeljnih dejavnikov suverenosti,
 • voda bo ostala javna dobrina, uporabili jo bomo za povečanje energetske samooskrbe,
 • sprejeli bomo ukrepe za izgradnjo 10 lesnih predelovalnih centrov v 4 letih.

 

4.         ENAKOMERNO RAZVITA SLOVENIJA

 • na teritoriju upravnih enot bomo vzpostavili medobčinske uprave – regijske centre in nanje prenesli področje urejanja prostora, socialnega varstva, kmetijstva,
 • prizadevali si bomo za čim večjo energetsko samooskrbo Slovenije s podporo rabi biomase, vodnega in vetrnega potenciala in solarnih energetskih tehnologij,
 • temelj razvoja in gospodarske rasti bodo mala in srednja podjetja.

 

5.         UPORABNIKOM PRIJAZNA IN UČINKOVITA DRŽAVA

 • ustavili bomo zadolževanje države ter javno porabo zmanjšali za 500 mio letno (v treh letih bomo izravnali proračun),
 • udejanjili bomo priporočila Evropske komisije,
 • udejanjili bomo bistvo javnega uslužbenca, ki je »služiti javnosti« in ne obratno,
 • reformirali bomo javne finance v smeri programsko oblikovanih proračunov,
 • vse inšpekcijske službe bomo združili v enotno inšpekcijsko službo,
 • skrajšali bomo postopke pridobitve gradbenih in drugih dovoljenj na maksimalno 6 mesecev.

 

6.         OKREPLJEN BOJ PROTI KORUPCIJI, UČINOVIT PREGON KRIMINALA

 • sprejeli bomo vse ukrepe za vzpostavitev ničelne tolerance do korupcije,
 • kadrovsko in finančno bomo okrepili NPU,
 • vzpostavili bomo finančno policijo.

 

SLS bo končni čistopis Novega razvojnega programa Slovenije objavila na spletni strani po seji Glavnega odbora SLS – v sredo, 18. junija 2014.

 

Spodaj si lahko ogledate videoposnetke predstavitve Novega razvojnega modela Slovenije, napoved kandidature predsednika SLS Franca Bogoviča na predčasnih državnozborskih volitvah, predstavitev Mirka Zamernika ter odgovore na novinarska vprašanja.


Objavljeno: 17.06.2014