Lista kandidatov SLS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor RS 2014

Ljubljana, 18. junij 2014 – Danes opolnoči se izteče rok za vložitev kandidatnih list za volitve poslancev v Državni zbor RS 2014, ki bodo 13. julija 2014. Objavljamo listo 86 kandidatov SLS, ki bodo kandidirali v 88 volilnih okrajih.

 

VE   VO   IME   PRIIMEK
1 1 SAMO CUZNAR
1 2 METKA PAZLAR
1 3 MILAN POHAR
1 4 VESNA MARČUN
1 5 ALOJZIJ JEŠE
1 6 IVAN MEGLIČ
1 7 MATEJA HAFNER MALOVRH
1 8 METOD DI BATISTA
1 9 MIHAEL PREVC
1 10 BOGOMIR ZAMERNIK
1 11 BRANKA FLORJANČIČ
2 1 METOD FON
2 2 LJILJANA JELAČIĆ – KERIN
2 3 ZDENKA CENCIČ KODBA
2 4 JANEZ MAG. PIŠOT
2 5 OLGA FRANCA
2 6 BOŠTJAN DR. BIZJAK
2 7 ADO BARBIŠ
2 8 BOŠTJAN DR. BIZJAK
2 9 VITOMIR BRIC
2 10 NATAŠA MAG. KOFOL
2 11 PETER CURK
3 1 JOŽE DOLES
3 2 VERONIKA ŠVIGELJ
3 3 TATJANA DR.  DEVJAK
3 4 MIROSLAV GERM
3 5 JANEZ TOMŠIČ
3 6 ANDREJA GRABNER
3 7 PETER MAG. VOLASKO
3 8 ROBERT MAG. TOMAZIN
3 9 PAVLE ŠTRUBELJ
3 10 EMIL MAG. KANDRIČ
3 11 ALENKA MAG. LOVIŠČEK STOJANOVIČ
4 1 LJUBA JUŽNIČ
4 2 BLAŽ MILAVEC
4 3 MILENA VRHOVEC
4 4 LIJANA LOVŠE
4 5 MILAN BIZJAN
4 6 FRANC BOGOVIČ
4 7 FRANC BOGOVIČ
4 8 STANISLAV DR. RAŠČAN
4 9 JASMINA MAG. VEHAR
4 10 FRANC ROKAVEC
4 11 STANISLAV GOLOB
5 1 MIHAELA ROŽEJ
5 2 PETER PIŠEK
5 3 FRANČIŠKA PRIM. ŠKRABL MOČNIK
5 4 NADA MULEJ
5 5 MILAN SIRŠE
5 6 JAKOB PRESEČNIK
5 7 MIHAEL LETONJE
5 8 MATEJA AŽMAN
5 9 PETER CESAR
5 10 DAVID SLATINŠEK
5 11 BOŠTJAN JAVERNIK
6 1 IVAN BUKOVEC
6 2  SILVO MESOJEDEC
6 3 CLAUDIA MAG. JERINA MESTNIK
6 4 JOŽE DR. KORBAR
6 5 TADEJA ROMIH
6 6 ANA SOMRAK
6 7 ROMAN ŽVEGLIČ
6 8 ALJAŽ KRPIČ
6 9 MARIJA OVEN
6 10 TOMAŽ VRESK
6 11 PRIMOŽ JELŠEVAR
7 1 MARTIN KIDRIČ
7 2 POLONA LIPOGLAV
7 3 NEŽIKA PAVLIČ
7 4 MARTIN KRAJNC
7 5 MONIKA MAG. KIRBIŠ ROJS
7 6 VINKO VAUHNIK
7 7 TIM MAG. RIBIČ
7 8 MOJCA MAG. TOVORNIK
7 9 MATJAN MAG. COJHTER
7 10 ALEKSANDAR JOVANOVIĆ
7 11 ARMANDO ŠORLI
8 1 SLAVKO ŠKERLAK
8 2 EMIL TRSTENJAK
8 3 KATJA STAJNKO PEVEC
8 4 JASMINA OPEC
8 5 ROMAN GRUŠKOVNJAK
8 6 JANEZ RIHTARIČ
8 7 VESNA MERČNIK
8 8 VINKO UL
8 9 FRANC PUKŠIČ
8 10 ROZALIJA OJSTERŠEK
8 11 ANDREJ NAPAST

Objavljeno: 18.06.2014