Predsednik SLS Franc Bogovič: Deklaracija »5« je predvolilna zaveza, da po volitvah čim prej pričnemo z izvajanjem najpomembnejših petih projektov

Bogovič vabi vse politične akterje, da podpišejo Zavezo o državniški drži – Deklaracijo »5«

 

Ljubljana, 19. junij 2014 – Predsednik SLS Franc Bogovič je na današnji novinarski konferenci predstavil Zavezo o državniški drži – Deklaracijo »5«, pobudo za odgovornejšo politiko in normalizacijo razmer v državi. »Ključnih pet projektov za izboljšanje stanja v Sloveniji so zdravstvena reforma, ureditev javnih financ in uveljavitev fiskalnega pravila, izboljšanje poslovnega okolja, enakomeren razvoj Slovenije ter izboljšanje pravne države in dvig etičnega delovanja politikov,« je povedal predsednik SLS Franc Bogovič in dodal, da gre pri podpisu zaveze za predvolilno zavezo strank, da se bo čim prej pristopilo k izpeljavi že omenjenih petih najpomembnejših projektov. 

 

»Ta deklaracija ne prejudicira nobene morebitne vladne koalicije, prav tako vabim vse politične akterje, ki so včeraj do predpisanega roka vložili kandidatne liste za predčasne volitve v Državni zbor RS, da sporočijo svojo zainteresiranosti in morebitne predloge sprememb predlagane zaveze,« je poudaril predsednik SLS Franc Bogovič in dodal: »Na ta način želimo kampanjo osredotočiti na ključne teme, ne pa na drobne politikantske poskuse pridobivanja ljudi in obljubljanje vsega, kar je nemogoče izpeljati kasneje v samem mandatu«.

 

»Teme, ki smo jih predstavili v Deklaraciji »5«, nas ne morejo ločevati, ampak moramo prek njih vzpostaviti povezovalni duh,« je bil jasen predsednik SLS Franc Bogovič in dodal, da je Slovenija v nezavidljivem položaju, ker se politika ne zna pogovarjati, dogovoriti in išče drobne politikantske teme, namesto da bi se osredotočili na ključne projekte. »V preteklem letu ali dveh je bila cela vrsta debat okoli trojke, upam pa da se bomo tokrat lahko dogovorili okoli petke,« je še povedal predsednik SLS Bogović. Poudaril je, da v SLS »znamo prestopiti meje koalicije in opozicije, znamo sodelovati. Zato vabimo k podpisu te zaveze«.

 

Celotno Zavezo o državniški drži – Deklaracijo »5« lahko preberete v nadaljevanju.


Objavljeno: 19.06.2014