Franc Bogovič: Rezultat iz šeste volilne enote s prejšnjih volitev želimo vsaj podvojiti

Krško, 20. junij 2014 – Slovenska ljudska stranka je danes organizirala novinarsko konferenco za predstavitev liste kandidatov iz šeste volilne enote in njihovih programov. Predstavili so se kandidati SLS, ki bodo na bližajočih se predčasnih volitvah za poslance v DZ RS 2014 kandidirali v volilnih okrajih Brežice, Krško, Laško in Sevnica. 

Novinarske konference se je udeležil predsednik SLS Franc Bogovič, ki je poudaril, da verjame v kandidate na listi SLS, in predstavil šest ključnih točk volilnega programa SLS: postati strateški partner slovenskemu gospodarstvu; delovna mesta so najboljši socialni ukrep; slovenska hrana, voda in les so nacionalni interes; enakomerna razvita Slovenija; uporabnikom prijazna in učinkovita država; okrepljen boj proti korupciji in učinkovit pregon kriminala.

Izmed kandidatov se je najprej predstavila najmlajša kandidatka SLS Tadeja Romih, ki kandidira v  volilnem okraju Brežice. »Odločitev za kandidaturo sem sprejela predvsem zaradi želje po učinkovitejšem reševanju problema brezposelnosti mladih v Posavju in ustvarjanju kakovostnih delovnih mest, ki bodo omogočala osamosvojitev in lepšo prihodnost,« je povedala in dodala, da politika sama ne more ustvarjati delovnih mest ampak mora poskrbeti, da se ustvarijo pogoji za njihovo ustanovitev.

V volilnem okraju Krško kandidira aktualna krška podžupanja Ana Nuša Somrak. Dejala je, da Krško potrebuje poslanca v DZ RS. Med svoje prednostne naloge uvršča dokončanje HE Brežice na spodnji Savi, ureditev odlagališča NSRAO in dokončanje krške obvoznice s tretjim mostom do državnih cest proti Koprivnici, Zdolam in Kostanjevici na Krki. »S svojimi izkušnjami želim izboljšati trenutno situacijo v Posavju in Sloveniji,« je dejala krška podžupanja Ana Nuša Somrak in poudarila nujnost sodelovanja vseh političnih akterjev.

V volilnem okraju Sevnica bo kandidiral član Izvršilnega odbora SLS Roman Žveglič, ki je v uvodu predstavil programske poudarke s področja gospodarstva, za katere se bo v naslednji sestavi DZ RS zavzemala SLS. Poudaril je pomen samooskrbe s slovensko hrano, ki je eden izmed ključnih ciljev volilnega programa SLS, prizadeval pa si bo tudi, da se razbremeni slovenskega delavca in zagotovil, da  novih davkov ne bo.

Kot zadnji kandidat iz 6. volilne enote, ki bo kandidiral v volilnem okraju Laško, se je predstavil Aljaž Krpič. Zavzemal se bo za boljše sodelovanje med politiko in gospodarstvom, da se vzpostavi dialog in se začnejo odvijati projekti, ki bi se morali začeti že pred časom.

Predsednik SLS Franc Bogovič je ob zaključku novinarske konference dejal, da je SLS v minulem mandatu iz 6. volilne enote imela enega poslanca: »Ta rezultat želimo vsaj podvojiti.«


Objavljeno: 20.06.2014