Miran Gorinšek: Nadgraditi moramo delovanje in koordiniranje služb, ki delujejo na področju zaščite in reševanja

Klub županov SLS izreka zahvalo in pohvalo vsem štabom civilne zaščite, članicam in članom prostovoljnih gasilskih društev, ekipam elektro podjetij in občinam pri reševanju razmer in odpravljanju posledic ledene ujme

Predsednik SLS Franc Bogovič: Ne delajmo si utvar, da nas bodo reševali profesionalci, gasilci in civilna zaščita si zaslužijo posebno pozornost!

Ig, 14. februar 2014 – Na današnji novinarski konferenci po seji Kluba županov SLS so predsednik SLS Franc Bogovič, župan Občine Bloke Jože Doles, župan Občine Ig Janez Cimperman ter predsednik Kluba županov SLS in župan Občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek spregovorili o posledicah ledene ujme in aktualnih poplav v slovenskih občinah ter o ukrepih, ki so jih v občinah izvedli za takojšnjo reševanje razmer ter za odpravo škode. Govorili so tudi o predlogih za nadaljnje delo za boljšo pripravljenost na tem področju. Miran Gorinšek je poudaril: »Vlada RS mora posebno skrb nameniti zagotavljanju poplavne varnosti, saj vemo, da je stanje na področju vodotokov zanemarjeno.« Franc Bogovič pa je izpostavil: »Upam, da bomo v Državnem zboru RS čimprej na predlog Vlade RS obravnavali interventni zakon. Poleg tega je treba zagotoviti sredstva za sanacijo rek in železnic v sistemu ter popraviti drugo infrastrukturo.«

Predsednik Kluba županov SLS in župan Občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je na seji med drugim izpostavil, da mora Vlada RS razmisliti tudi o negativnih gospodarskih posledicah ledene ujme ter pripraviti ukrepe za pomoč gospodarstvu in prizadetim podjetjem, obrtnikom. Po njegovem mnenju bi bilo treba razmisliti o umeščanju kogeneracij na osnovi lesene bio mase, kjer je to ekonomsko smiselno upravičeno. Gorinšek je povedal, da »Klub županov SLS poziva Vlado RS, da pri interventnem zakonu upošteva tudi potrebe občin, saj je na terenu ogromno plazov, ki jih bo v zelo kratkem času treba sanirati.«

Župan Občine Bloke Jože Doles je poudaril, da je v manjših občinah ukrepanje ob ledeni ujmi hitreje steklo. »Slovenska lokalna samouprava taka, kot je, je vse prej kot slaba. Če na območju Blok ne bi imeli občine, si ne predstavljam, kako bi pri nas, kjer smo bolj odrinjeni, lahko tako hitro ukrepali ob ledeni ujmi,« je dodal Doles in opozoril na problem gromozanske škode v gozdovih: »Velik del lastnikov gozda je lastnikov samo na papirju, mnogi lastniki gozdov so tudi ostareli ljudje, in ti seveda niso sposobni čistiti podrtega drevja v gozdovih in ga verjetno tudi ne bodo,« zato je po njegovem mnenju ključno, da država to spozna in da kakšen dekret za čiščenje gozdov.

Župan Občine Ig Janez Cimperman je izrazil bojazen, da bodo ljudje dobili kazen, če ne bodo očistili svojega gozda in bodo ekonomsko še dodatno prizadeti, čeprav niso krivi za ledeno ujmo. Glede problema poplav pa je o Barju kot poplavnem območju povedal, da so novejše hiše grajene vsepovprek, institucije, ki takim izdajajo dovoljenja pa bi morale imeti poplavni vidik v mislih, opozoril pa je tudi na težave na vodovarstvenem področju.

Predsednik SLS Franc Bogovič je poudaril pomembnost civilne zaščite, ki je tesno povezana z ljudmi in danes še odpravlja posledice ledene ujme, kot tudi poplav. »Ne delajmo si utvar, da nas bodo reševali profesionalci, gasilci in civilna zaščita si zaslužijo posebno pozornost,« je poudaril Bogovič, ki je prepričan, da imamo v Sloveniji zelo dober sistem civilne zaščite in ko le-ta v lokalnem okolju diha z ljudmi in s svojim krajem. Po njegovem mnenju je treba nujno narediti strateški razmislek, kako se v prihodnje zaščititi v primeru izpada električne energije v tolikšnem obsegu. Bogovič kot eno izmed rešitev za to vidi tudi v sistemu kogeneracij na lesno biomaso za preventivno zaščito ob velikem izpadu elektrike, za civilno zaščito, ki je z reševanjem razmer nedvomno imela velike stroške, pa med drugim predlaga oprostitev DDV za gasilce. Poudaril je, da SLS podpira ustanovitev regionalnih lesnih centrov, katerih gradnja se mora pospešiti. »Nikakor ne smemo dopustiti, da bi ta les, ki sedaj leži v gozdovih na tleh, propadel,« je dejal Bogovič, ki pa je kot ključno področje izpostavil tudi vodarstvo. Po njegovih opozorilih je za boljši sistem vodotokov in tudi boljše zaščite pred poplavami potreben popoln zasuk pri slovenskem vodarstvu: nova organizacija, nova sredstva, pa tudi medsebojno sodelovanje.

Klub županov SLS izreka zahvalo in pohvalo štabom civilne zaščite, članicam in članom prostovoljnih gasilskih društev, ekipam elektro podjetij in občinam.

Na seji Kluba županov SLS so bili sprejeti naslednji sklepi:

  • Na osnovi zadnjih izkušenj z ledeno ujmo in odpravljanjem njenih katastrofalnih posledic je treba nadgraditi delovanje in koordiniranje služb, ki delujejo na področju zaščite in reševanja.
  • Klub županov SLS poziva Vlado RS, da v interventnem zakonu za odpravo posledic ujme upošteva tudi potrebe občin pri zagotavljanju poplavne varnosti (finančne in organizacijske).
  • Klub županov SLS predlaga, da se lokacije za regionalno predelavo lesa umestijo v občinske prostorske načrte.
  • Klub županov SLS prav tako predlaga, da se uredi sanacija sedanjega stanja gozdov pri neaktivnih lastnikov (organizacija službe na državni ravni). 
Klub županov SLS: Stroški intervencijskih ekip civilne zaščite so bili ogromni, teh občine iz rednih sredstev in rezerv niso sposobne same pokrivati, zato mora Vlada RS to upoštevati ob pripravi interventnega zakona. Obžalujemo tudi, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ne reagira, čeprav bi moralo zdaj nujno iskati rešitve za gospodarsko škodo.

 

 


Objavljeno: 14.02.2014