Za lastnike gozdov: sanacija gozdov po žledolomu

Ljubljana, 17. februar 2014 – Ker se zaradi odpravljanja posledic žledoloma pojavlja veliko vprašanj in se na terenu že pojavljajo težave, podajamo aktualno obvestilo lastnikom gozdov poslanca SLS in predsednika Odbora DZ RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje Jakoba Presečnika:

V zakonodajnem postopku v DZ RS se trenutno nahaja novela Zakona o gozdovih, ki v osnovi spreminja nekatere nedomišljene rešitve v zvezi s prevoznicami, ki spremljajo prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozda do prve prodaje, ter se usklajuje Zakon o gozdovih z Zakonom o davku na nepremičnine.

Zaradi katastrofalnega žledoloma, ki je prizadel Slovenijo v začetku februarja letos, so bili med obravnavo predloga zakona na seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje sprejeta rešitev, ki določa, da v obdobju od uveljavitve zakona do 30. aprila 2015 ne bo treba imeti prevoznic. Lastniki zemljišč bodo morali v tem obdobju voditi podatke o uporabi in prometu gozdnih lesnih sortimentov, ki jih bodo morali hraniti še pet let.

V Poslanski skupini SLS smo z namenom čim prejšnje uveljavitve predlaganih rešitev na vse poslanske skupine naslovili predlog za sopodpis zahteve za izredno sejo Državnega zbora RS, na kateri bi obravnavali in sprejeli navedeno novelo Zakona o gozdovih.
Po optimističnem scenariju bi lahko izredna seja, na kateri bo zakon sprejet, potekala že ta četrtek, 20. 2. 2014, zakon pa bi lahko začel veljati 1. 3. oz. 4. 3. 2014.

V PS SLS se bomo potrudili narediti vse, da se zakon čimprej uveljavi in da bodo lastniki gozdov, ki v teh dneh pospešeno čistijo množično polomljeno oz. poškodovano drevje, lahko čimprej odpremili les do kupcev.

Jakob Presečnik
predsednik Odbora DZ RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje in poslanec SLS


Objavljeno: 17.02.2014