Presečnik: Večina poslancev ne želi že danes sklicati izredne seje DZ RS za sprejem novele Zakona o gozdovih za hitrejšo sanacijo gozdov po naravni nesreči – žledolomu

Pomoč državljanom, ki te dni že pospešeno čistijo množično uničeno drevje in gozdove, ne sme biti stvar političnega prestiža temveč osnovna politična etika ter dolžnost vse politike

Ljubljana, 18. februar 2014 – V zakonodajnem postopku v DZ RS se trenutno nahaja novela Zakona o gozdovih, ki v osnovi spreminja nekatere nedomišljene rešitve v zvezi s prevoznicami, ki spremljajo prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozda do prve prodaje, ter se usklajuje Zakon o gozdovih z Zakonom o davku na nepremičnine. Zaradi katastrofalnega žledoloma, ki je prizadel Slovenijo v začetku februarja letos, je bila med obravnavo predloga zakona na seji Odbora DZ RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje sprejeta rešitev, ki določa, da v obdobju od uveljavitve zakona do 30. aprila 2015 ne bo treba imeti prevoznic. Lastniki zemljišč bi tako morali v tem obdobju voditi podatke o uporabi in prometu gozdnih lesnih sortimentov, ki jih bodo morali hraniti še pet let.

Ker pa se v teh dneh pri odpravljanja posledic žledoloma in konkretno pri pospravljanju polomljenega in poškodovanega lesa na terenu že pojavljajo težave, je Poslanska skupina SLS z namenom čim prejšnje uveljavitve predlaganih rešitev včeraj na vse poslanske skupine naslovila predlog za sopodpis zahteve za izredno sejo Državnega zbora RS (celotno besedilo zahteve je podana v priponki), na kateri bi obravnavali in sprejeli navedeno novelo Zakona o gozdovih, po možnosti že na najverjetnejši izredni seji DZ RS ta teden. Na ta način bi novela zakona bila sprejeta še ta teden, začela pa bi veljati 1. 3. oz. 4. 3. 2014.

Na povabilo PS SLS k podaji podpisov poslancev so se do danes odzvali poslanci NSi in poslanec Ivan Vogrin, med tem ko so SDS in koalicijske poslanske skupine zavrnile podporo zahtevi za izredno sejo DZ RS, na kateri bo novelo Zakona o gozdovih sprejeli čimprej in tako pomagali ljudem, ki te dni že množično čistijo uničene gozdove, a nimajo kam oddati ali prodati naprej lesa zaradi obstoječega zakona, ki za to dejanje zahteva prevoznice.

Poslanec SLS Jakob Presečnik, ki je pobudnik zahteve za to izredno sejo DZ RS, opozarja, da imajo državljanke in državljani te dni na terenu hude težave, ne le zaradi neposrednih posledic žledoloma: da imajo množično uničeno drevje, gozdove in že vlagajo enormne napore, čas in tudi sredstva v sanacijo in čiščenje ter spravilo lesa, temveč tudi pri tem, da tega lesa ne morejo dati takoj naprej odjemalcu oz. kupcu, saj za to ni pravne podlage in bodo tako morali čakati očitno še nekaj časa, da bo večina v Državnem zboru RS »blagovolila« sklicati izredno sejo parlamenta za sprejem novele zakona o gozdovih.

»Večina poslancev se požvižga na težave državljanov, ki jih imajo ob pospravljanju množično uničenega drevja,« je ogorčen poslanec SLS Jakob Presečnik, ki poudarja, da stiske državljanov in njihovo reševanje ne sme biti stvar prestižne politične bitke: »kdo bo težave ljudi rešil prej«, temveč je stvar osnovne politične etike in dolžnost vse politike, da te težave takoj in sproti rešuje.  


Objavljeno: 18.02.2014