Na Izrednem volilnem kongresu SLS v Podčetrtku izvoljeno novo vodstvo stranke

Ljubljana, 7. december 2014 ‒ Na včerajšnjem Kongresu SLS v Podčetrtku je bil za predsednika SLS izvoljen mag. Marko Zidanšek. Podpredsedniki stranke so postali Primož Jelševar, mag. Franc Rozman in Jasmina Opec, ki je bila podpredsednica SLS že v prejšnjem mandatu. Predsednik Glavnega odbora SLS je postal Igor Draksler, predsednik Nadzornega odbora SLS pa Žarko Pregelj.

Delegati so na Kongresu SLS odločili, da se ponovno odpre kandidacijski postopek za položaj predsednika in podpredsednikov SLS. S 35 podpisi delegatov je bila vložena kandidatura za mag. Marka Zidanška, ki je ob široki podpori v stranki dal svoje soglasje h kandidaturi. Med postopkom je dotedanji kandidat za predsednika SLS Primož Jelševar svojo kandidaturo umaknil in tako so se delegati na volitvah odločali med kandidatoma za naslednjega predsednika SLS Damjanom Medvedom in mag. Markom Zidanškom.

Za predsednika SLS je bil izvoljen mag. Marko Zidanšek, za podpredsednike SLS pa Primož Jelševar, Jasmina Opec in mag. Franc Rozman. Predsednik Glavnega odbora SLS je postal Igor Draksler, predsednik Nadzornega odbora SLS pa Žarko Pregelj.

“Najprej hvala lepa vsem za zaupanje, zahvala predsedniku Franciju Bogoviču za vso opravljeno delo, zahvala vsem, ki vse v vsem tem času delali v Slovenski ljudski stranki, jo gradili, ker samo skupaj jo lahko dobro gradimo tudi naprej,” je v svojem govoru ob razglasitvi rezultatov dejal mag. Zidanšek in čestital vsem izvoljenim v organe stranke. Poudaril je povezovalno delovanje v stranki in povabil vse, ki so bili izvoljeni, ter vse, ki delujejo v stranki, da še naprej ostanejo povezovalni člen v nadaljevanju skupnega dela, ki bo pripeljalo do dobrih rezultatov. Dodal je: “Dejstvo je, da je eno življenje nas v stranki, drugo pa je delo za državo, kjer je predvsem pomembno, da ustvarjamo nova delovna mesta, ker le ta prinašajo dodano vrednost, da lahko na drugi strani pokrivamo socialne transferje … Prepričan sem, da bomo skupaj ozrti samo v prihodnost, kajti v prihodnosti so naše rešitve. Živimo tukaj in zdaj, živeli bomo v prihodnosti- Lljudje od nas pričakujejo rešitve, ki so namenjene za prihodnost.”


Objavljeno: 07.12.2014