Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Javnosti in Vladi RS bomo rešitve predstavili januarja 2015

Ljubljana, 23. december 2014 – Na današnji konstitutivni seji Izvršilnega odbora SLS se je IO SLS seznanil s rezultati XIII. Kongresa SLS v Podčetrtku in ugotovil, da IO SLS sestavlja enaindvajset članov. Poleg predsednika SLS mag. Marka Zidanška, treh podpredsednikov SLS, Primoža Jelševarja, Jasmine Opec in mag. Franca Rozmana, ter desetih članov IO SLS, izvoljenih na XIII. Kongresu SLS, še sedem članov IO SLS, imenovanih s strani predsednika SLS, in sicer Roman Žveglič, Peter Cesar, Rok Sedminek, dr. Jože Korbar, Marjeta Peterlin, Klemen Šavli in Peter Vrisk – IO SLS je namreč preklical sklep o njegovi izključitvi z dne 4. novembra 2010. Izvršilni odbor SLS je tako konstituiran. Člani IO SLS so potrdili predlog predsednika SLS mag. Marka Zidanška, da je za glavnega tajnika SLS imenovana Tadeja Romih in za organizacijskega tajnika SLS Andrej Presečnik.

Po seji IO SLS je mag. Marko Zidanšek v izjavi za medije povedal, da je stranka sedaj popolnoma konstituirana, člani IO SLS pa so obravnavali tudi aktualne razmere v državi, ki zahtevajo nujne rešitve, s katerimi Slovenija ne sme več odlašati: »V stranki odgovorno razmišljamo o prihodnosti Slovenije, tako pripravljamo nabor ukrepov, s katerimi želimo Vladi RS pokazati pot za izhod iz krize, te ukrepe bomo predstavili takoj po novem letu. Z nami sodeluje ekipa uglednih strokovnjakov z različnih področij. Prepričani smo, da se Slovenija nahaja v začaranem krogu in ne vidimo pravih rešitev, ki bi zagotovile konkurenčno gospodarstvo, vzpostavile dodano vrednost in posledično kreiranje novih delovnih mest. Čutimo, da je v gospodarstvo v krču tudi zaradi prebirokratiziranosti postopkov, naša država je prenormirana.«

Izvršilni odbor SLS po današnji konstitutivni seji sestavljajo predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, podpredsedniki SLS Primož Jelševar, Jasmina Opec in mag. Franc Rozman, ter Janez Tomšič, Janez Podobnik, mag. Tomislav Nemec, dr. Ivan Žagar, Luka Ilc, Mihael Prevc, Velislav Žvipelj, Andreja Grabner, Andrej Presečnik, Suzana Lara Krause, Roman Žveglič, Peter Cesar, Rok Sedminek, dr. Jože Korbar, Marjeta Peterlin, Klemen Šavli in Peter Vrisk.

 

Spodaj si lahko ogledate izjavo predsednika SLS mag. Marka Zidanška po konstitutivni seji Izvršilnega odbora SLS.

 


Objavljeno: 23.12.2014