Podpredsednik SLS mag. Franc Rozman: Združena levica je s kršitvijo Poslovnika DZ RS iz dialoga namerno izključila ljudstvo

Pripombe SLS na vložitev predloga spremembe Zakona o zakonski zvezi

Ljubljana, 6. februar 2015 ‒ Podpredsednik SLS mag. Franc Rozman opozarja, da je Poslanska skupina Združene levice ob vložitvi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ravnala v nasprotju s Poslovnikom Državnega zbora RS: “Predlagatelj je neutemeljeno predlagal sprejem zakona po skrajšanem postopku, njegov predlog pa je namerna kršitev Poslovnika DZ RS. Ker se vse navedbe o neustavnosti nekaterih določil drugih zakonov nanašajo na obdobje pred letom 2010, me čudi, zakaj se naenkrat tako mudi. S takim početjem predlagatelj namerno onemogoča javno razpravo o predlaganih zakonskih spremembah, torej v tematiki, ki je ljudem pomembna, izključuje ljudstvo.” Podpredsednik SLS mag. Franc Rozman bo stališče SLS do predloga sprememb predstavil tudi na seji Odbora DZ RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki bo v torek, 10. februarja 2015, ob 14. uri, kjer bo tudi ponovno opozoril na nesprejemljivost sprejemanja sprememb tega zakona po skrajšanem postopku.

5. decembra 2014 je Poslanska skupina Združene levice s prvopodpisanim dr. Matejem T. Vatovcem v DZ RS vložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Predlagatelji predlagajo obravnavo in sprejem zakona po skrajšanem postopku na podlagi 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. Kot razlog za obravnavo po skrajšanem postopku navajajo, da gre pri spremembah in dopolnitvah zakona za odpravo protiustavnosti na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče RS (US RS) v odločbi št. U-I-425/06-107 (U. l. RS 55/09). V odločitvi US RS pod omenjeno številko najdemo Odločbo o ugotovitvi, da je 22. člen Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti v neskladju z Ustavo RS. Predlagatelj v obrazložitvi sprememb na treh straneh navaja več primerov neustavnih rešitev istospolnih skupnosti, nikjer pa ne navede, da je katerikoli člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) v nasprotju z Ustavo RS. Vseskozi se sklicuje na druge zakone.

“V SLS bi se morda lahko strinjali, da bi predlagane spremembe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih odpravile neustavnost v drugih zakonih, ki vsebujejo sporne člene, ker preprosto morda sploh ne bi bili več potrebni (npr. v Zakonu o registraciji istospolne partnerske skupnosti), vendar to nikakor ne opravičuje sprejema Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih po skrajšanem postopku,” opozarja mag. Franc Rozman in pojasnjuje, da je v  Poslovniku DZ RS v 142. členu v 1. točki v 4. alineji določeno, kdaj predlagatelj lahko predlaga obravnavo in sprejem zakona po skrajšanem postopku v zvezi z odpravo protiustavnosti na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin: “To lahko stori, kadar gre za spremembe in dopolnitve zakona v zvezi s postopkom pred US RS oziroma z odločbo US RS.” ZZZDR trenutno ne vsebuje vsebin, ki so predmet postopkov pred US RS, niti ni US RS izdalo nobene odločbe vezane na obstoječi ZZZDR.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih se loteva materije, ki je bila obravnavana leta 2011 v predlaganem Družinskem zakoniku. 25. marca 2012 je bil izveden zakonodajni referendum o Družinskem zakoniku. Volivci so bili proti predlaganim rešitvam v novem Družinskem zakoniku. Volivci so takrat rekli ne tudi nekaterim določilom, ki jih vsebuje trenutni predlog sprememb ZZZDR. Glede na to, da se predlagatelj v obrazložitvi tolikokrat sklicuje na Ustavo RS oziroma odločitve US RS, ki jih je seveda potrebno spoštovati, podpredsednik SLS mag. Franc Rozman še poudarja, da je US RS na seji 8. decembra 2011 ugotovilo, da omenjeni referendum ni protiustaven, zato je bil 25. marca 2012 tudi izveden.

Podpredsednik SLS mag. Franc Rozman poudarja, da smo se v SLS pripravljeni pogovarjati in sodelovati z vsako politično opcijo v korist državljanov Republike Slovenije. Zagotovo se SLS z ZL ne more poenotiti v vseh stališčih, kar pa ne pomeni, da ne more sodelovati. A za sodelovanje je nujna možnost odprtega dialoga in javne razprave, ne pa sprejemanje pomembnih sprememb zakonov po skrajšanem postopku, ki pomembno ovira oz. onemogoča širšo javno razpravo.

“Osebno mi je bila velikokrat všeč svežina v izjavah članov ZL, čeprav se z vsem nisem strinjal. Opozarjali so na nepravilnosti, ki naj bi jih počeli poslanci in vsa politika,” pravi mag. Rozman in ob tem sprašuje PS ZL: “Kako ocenjujete svoje početje, ko ste predlagali sprejem svojega predloga po skrajšanem postopku? Ali ste želeli zaobiti voljo ljudstva, ali ste želeli ignorirati rezultat referenduma, ali ne zaupate v presojo državljanov Slovenije – ljudstva?”

“Združeno levico pozivam, da omogočijo, da se v razpravo o družini in morebitni novi definiciji in vlogi zakonske zveze vključi ljudstvo, da upoštevajo odločitev ljudstva, kakršnakoli že bo, kajti po 3. členu Ustave RS ima v Sloveniji oblast ljudstvo in po 82. členu Ustave RS so poslanci DZ RS predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila,” še poziva podpredsednik SLS mag. Franc Rozman.


Objavljeno: 06.02.2015