Pojasnilo SLS, pravne naslednice Slovenskih krščanskih demokratov: SKD so bili ustanovljeni pred 26 leti

Ljubljana, 12. marec 2015 – V medijih so se v zadnjih dneh, ob simpoziju, ki ga je NSi organizirala v torek, 10. marca 2015, pojavile nekatere nejasnosti v zvezi z nasledstvom Slovenskih krščanskih demokratov (SKD) ter netočnosti v zvezi z ustanovitvijo Nove Slovenije – krščanskih demokratov (NSi) in obletnico ustanovitve Slovenskega krščanskega socialnega gibanja (SKSG).

V SLS menimo, da je dostop do natančnih in celovitih informacij v interesu širše javnosti, zato v nadaljevanju pojasnjujemo zgodovinska dejstva, kot so zapisana v ustanovnih aktih SKSG in SKD, ki jih v SLS kot pravni nasledniki SKD hranimo v svojem arhivu.

Prvi netočen podatek, ki so ga povzeli in objavili mnogi mediji, prav tako pa ga je na svoji spletni strani objavila tudi NSi, je obletnica ustanovitve SKD. Letos ne obeležujemo 25. obletnice ustanovitve SKSG, ki se je preimenovalo v SKD, pač pa 26. obletnico. Slovensko krščansko socialno gibanje je bilo namreč ustanovljeno 10. marca 1989 in se je na zboru 2. novembra 1989 preimenovalo v Slovenske krščanske demokrate ter postalo politična organizacija, svoj prvi kongres pa so SKD imeli 27. januarja 1990 v Ljubljani.

Ena izmed medijskih objav celo navaja, da naj bi NSi praznovala 25. obletnico svojega obstoja. Taka navedba ni nič manj kot potvarjanje zgodovinskih dejstev, saj je bila NSi ustanovljena 4. avgusta 2000, kmalu po izstopu Andreja Bajuka in Lojzeta Peterleta iz SLS+SKD Slovenske ljudske stranke. Novi Sloveniji ‒ krščanskim demokratom, ki so 10. marca 2015 praznovali 26. obletnico ustanovitve svojega ideološkega predhodnika SKSG oziroma SKD, bomo ob (petnajsti) obletnici ustanovitve torej lahko čestitali 4. avgusta letos.

Tu pridemo še do tretje nejasnosti, ki se je pojavila v nekaterih objavah, in sicer pravno in ideološko nasledstvo SKD. Neizpodbitna dejstva, ki zadevajo prehajanje pravnega nasledstva SKD, so naslednja: Slovenska ljudska stranka, ki je bila ustanovljena 12. maja 1988 kot Slovenska kmečka zveza, in Slovenski krščanski demokrati, ki so bili ustanovljeni 10. marca 1989 kot Slovensko krščansko socialno gibanje, sta se 15. aprila 2000 na Združitvenem kongresu v Ljubljani združili v SLS+SKD Slovensko ljudsko stranko. Za predsednika je bil izvoljen prof. dr. Franc Zagožen. Zaradi nesoglasij je iz SLS+SKD Slovenske ljudske stranke 26. julija 2000 izstopil Andrej Bajuk, sledil pa mu je Lojze Peterle. Skupaj sta 4. avgusta 2000 ustanovila novo stranko NSi. Naj na tem mestu ponovno razjasnimo – ni prišlo do »razdružitve«, »razcepa« ali »propada« združitve SLS+SKD Slovenske ljudske stranke, kot nekateri mediji oz. posamezniki implicirajo. Prišlo je le do izstopa članov iz SLS+SKD Slovenske ljudske stranke in njune ustanovitve nove stranke. SLS+SKD Slovenska ljudska stranka se je 17. decembra 2001 preimenovala v Slovensko ljudsko stranko, ki je še danes pravna naslednica tako SLS kot tudi SKD.

Pa recimo še kakšno besedo o krščanskih vrednotah SLS. Te so del stranke, njene usmeritve in delovanja že od samega začetka, od delovanja Janeza Evangelista Kreka in dr. Ivana Šušteršiča v zgodovinski SLS, prek ustanovitve Slovenske kmečke zveze do današnje SLS. Krščanske vrednote so – v zavedanju zakoreninjenosti slovenskega človeka v naši zemlji, tisočletne trdoživosti slovenskega ljudstva in dela naših prednikov, ki so na krščanskem etosu utemeljili moralne, etične in druge vrednote slovenskega naroda, evropskega civilizacijskega okolja, ki mu pripadamo in smo ga sooblikovali – zapisane v preambuli Statuta SLS in temeljnem programu SLS. Bile so pomemben povezovalni dejavnik leta 2000, ko sta se stranki s sorodnimi usmeritvami združili, in so temelj, ki nas tudi danes povezuje tako na slovenskem političnem parketu kot tudi znotraj Evropske ljudske stranke.

Krščanske vrednote so del naše zgodovine, naše sedanjosti in naše prihodnosti. So naše trdno sidro, ki nas prizemlji, ko nas tokovi poskušajo potisniti zdaj sem zdaj tja, in naš kompas, ki nas vedno usmerja v dejanja srčnosti in sočutja.


Objavljeno: 12.03.2015