Podpredsednica SLS Jasmina Opec in predsednica SŽZ pri SLS Vesna Starman ob materinskem dnevu opozarjata na negativen vpliv gospodarstva na slovensko rodnost

Ljubljana, 23. marec 2015 – Ob prihajajočem materinskem dnevu podpredsednica SLS Jasmina Opec in predsednica Slovenske ženske zveze pri SLS Vesna Starman v imenu SLS voščita vsem materam lepo praznovanje, obenem pa opozarjata na širšo problematiko negativnega vpliva slabega stanja v slovenskem gospodarstvu na zmožnost preživljanja družin.

Podpredsednica SLS_Jasmina_OpecPodpredsednica SLS in podžupanja Mestne občine Murska Sobota Jasmina Opec je vesela, da se bo stanje v prihodnje nekoliko izboljšalo za matere oz. družine z novorojenci v Murski Soboti. Mestni svetniki so namreč pretekli teden soglasno sprejeli njen predlog za enkratno denarno pomoč za novorojence v višini 500 evrov. Pomoč bodo prejele družine z novorojenci, rojenimi po 1. januarju 2015, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v MO Murska Sobota, prav tako pa vsaj en njihov starš ali zakoniti zastopnik. Enkratno denarno pomoč bodo lahko uveljavili v sedmih mesecih od rojstva otroka. »To je eden od ukrepov za boljše življenje občanov Murske Sobote, za katere sem že lansko jesen obljubila, da se bom zanje zavzemala. Moj naslednji projekt je povečanje udejstvovanja mladih pri soustvarjanju lokalne politike. S komisijo za mlade, ki jo bom ta mesec začela voditi, bomo skupaj pripeljali mlade in podjetja. Študentje bodo lahko nabirali izkušnje, po zaključku študija pa tudi hitreje prišli do prve zaposlitve. S tovrstnimi ukrepi lahko pomagamo tudi gospodarstvu v regiji. Če bo mlade čakala služba, je manj verjetno, da bodo odšli drugam,« je prepričana podpredsednica SLS Jasmina Opec.

starmanPredsednica Slovenske ženske zveze pri SLS Vesna Starman ob prihajajočem materinskem dnevu opozarja, da po podatkih Statističnega urada RS sicer narašča število žensk, ki rodijo, a rodijo manj otrok. »Verjamem, da nosi tudi sedanje gospodarsko stanje del odgovornosti. Ta vpliv poznamo že iz zgodovine. S članicami SŽZ pri SLS smo marca obiskale razstavo o aleksandrinkah, dekletih in ženah, materah, ki so z Goriške odhajale v Egipt kot dojilje, varuške in gospodinje. S svojim delom so preživljale družine doma in so pogoj za razumevanje sodobne ženske ekonomske emigracije in hkrati simbol za  iznajdljive, svobodne in emancipirane ženske,« pravi Vesna Starman in pojasnjuje, da je fenomen aleksandrink sicer vezan na obdobje pred prvo svetovno vojno in po njej v primorski regiji. Ne glede na to, da so takrat odhajale ženske s Primorske, pa je to del zgodovine celotnega slovenskega naroda, saj je sestavni člen zgodovine migracij in stikov slovenskega narodnega telesa s preostalimi deli sveta. Po mnenju Vesne Starman so aleksandrinke pomembne tudi za razumevanje današnje mladine, ki se v iskanju več priložnosti za delo in ugodnejših ekonomskih razmer pogosto odpravijo v tujino in nemalokrat tam tudi ustvarijo družino. »Kar nas je na razstavi pretreslo, je, da so se ob povratku v domači kraj morale te močne ženske pogosto soočati z obsojanji, predsodki, namesto da bi jih pričakala hvaležnost, da so rešile svoje družine pred revščino in obenem pripomogle k ekonomskemu položaju kraja. Ponovno se je izkazal pogum žensk in pripravljenost žrtvovati se za svojo družino. Družina je vedno veljala za glavno vrednoto, saj pomeni ohranjati človeštvo. Smisel družine je nadaljevati vrsto in vzgojiti kompetentne, zdrave in srečne osebnosti,« še sporoča predsednica SŽZ pri SLS Vesna Starman.


Objavljeno: 23.03.2015