Marjan Podobnik: Prizadevam si za krepitev SLS in za boljše sodelovanje programsko sorodnih strank

Ljubljana, 26. marec 2015 – ”Odločno zavračam namigovanja, da naj bi bil povezan s pozivom Ivana Omana in da bi želel škodovati Slovenski ljudski stranki. Kot član SLS in predsednik Slovenske narodne zveze pri SLS  želim in si prizadevam za čim prejšnji ponovni vzpon Slovenske ljudske stranke, za krepitev sodelovanja s programsko sorodnimi strankami in za sodelovanje z vsemi političnimi skupinami v Sloveniji, ko gre za pozitivne projekte. Ob 25-letnici ustanovitve Demosa in 25-letnici prvih demokratičnih volitev bi bila priložnost in potreba po ponovnem tesnejšem sodelovanju strank in naslednic nosilcev demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. Zato obžalujem poziv Ivana Omana članom SLS, naj prestopijo v NSi, saj ne glede na namen takšni pozivi po mojem prepričanju ne prispevajo h krepitvi zaupanja in sodelovanja med  strankami.”

Marjan Podobnik


Objavljeno: 26.03.2015