Skupna izjava za javnost ob dnevu državnosti / Olga Franca, Mojca Hilj Trivič in Dorjano Dujmovič: Odločen NE izkoriščanju ljudi!

Luka Koper, danes in katerikoli dan med letom  ̶  že dolgo. Določena dela v našem pristanišču opravljajo najeti delavci. To delovno silo priskrbijo zunanji pogodbeni partnerji, podjetja, ki kjerkoli, tudi na mednarodnem trgu, najemajo primerno delovno silo. Plačilo podjetjem, ki priskrbijo delavce, znaša 8 evrov na uro, plačilo delavcu, ki je zaposlen za 4 ure in v nehumanih razmerah dela pa 10 do 12 ur na dan, znaša 3 do 4 evre na uro. Plačajo mu »na roko«, zaradi česar ne do dobil pokojnine, oškodovana je tudi država. Pošteno? Gotovo ne! Nesprejemljivo, ponižujoče in človeka nevredno izkoriščanje poceni najete delovne sile. Ena od novih, “modernih” oblik suženjstva!

Morda smo pozabili. Praznujemo dan državnosti. Obeležujemo spomin na 25. junij 1991, ko je slovenski parlament sprejel Deklaracijo ob neodvisnosti in Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. V Deklaraciji ob neodvisnosti je, med drugim, zapisano:  »Republika Slovenija je pravna in socialna država z zmogljivostim okolja prilagojenim tržnim gospodarstvom, v kateri bodo spoštovane človekove pravice in državljanske svoboščine …« Pravna država, človekove pravice … Primer iz Luke Koper gotovo ne sodi med dokaze za dobro delovanje pravne države in spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Je primer slabega delovanja državnih institucij na vseh ravneh in prav gotovo sodi tudi med dokaze slabega delovanje sistema zagotavljanja korporativne integritete. Potreben je popravni izpit!

Nismo se za to borili! Za neusmiljeno izkoriščanje ljudi  ̶  za novodobno suženjstvo. Je primer iz našega okolja, iz Luke Koper, osamljen primer  ali le vrh ledene gore? Smo bolna družba brez pravih vrednot? Brez temeljnega medsebojnega spoštovanja. Se nam zdaj dogaja to, da ne zaupamo več svoji lastni državi? Ker nismo prepričani, da smo pred zakonom res vsi enaki. Ker so dobrobit »malega človeka« in skupno dobro ter socialna država vse bolj parole  ̶  zlorabljeno sredstvo političnih in drugih elit za doseganje svojih ozkih ciljev. Ker je premalo prostora za aktivnejšo vlogo civilne družbe. Ker ne vidimo konca korupciji in uveljavljanju zlaganih “nacionalnih interesov”. Ker je brezposelnost še vedno huda grožnja. Ker mladi odhajajo na tuje, zato ker doma ne vidijo prave prihodnosti. Ker tudi starejši, ne glede na bogate izkušnje, težko dobijo delo. Ker so pokojnine nizke. Ker zdravstvo s težavo lovi sapo. Ker vsi skupaj, kot davkoplačevalci plačujemo zablode nekaterih. Ker je vlada preveč notranje razdeljena, da bi bila sposobna spodbudna gospodarska gibanja v polnosti izkoristiti in okrepiti ter pomnožiti njihove pozitivne učinke, v dobro nas vseh. Ker ideološke delitve in »naš prav« še vedno prevladujejo pred preprosto človeško modrostjo, strokovnostjo, temeljno dobronamernostjo, poštenostjo in pozitivno naravnanostjo. Ker je veliko negotovosti. Ker ne verjamemo, da lahko tudi sami, s svojim zgledom in odločitvami pripomoremo k spremembam. Ker nam je vseeno? Ker …

Ker smo verjetno res pozabili, kaj nam je omogočilo samostojnost in neodvisnost  ̶  zgodbo o uspehu, tisto pravo. Ne samo za mene, tudi za tebe, za nas vse! To, da smo ob vseh medsebojnih razlikah v ključnih trenutkih znali izbrati skupne cilje in jim podrediti vse ostalo. Da nismo pozabili na najšibkejše in pomoči potrebne. Imamo torej dober recept. Velja vztrajati in se povezovati, za skupno dobro.

Mestni svetniki Mestne občine Koper:

Olga Franca, predsednica Mestnega odbora SLS Koper

Mojca Hilj Trivič, predsednica mestnega odbora SDS Koper

Dorjano Dujmovič, predsednik Regijskega odbora NSi slovenska Istra


Objavljeno: 23.06.2015